The website supports Exploer 11 and up

הכשרות לצוותים רפואיים בבתי חולים

צוותים רפואיים נתקלים לא אחת בילדים נפגעים אך הם חסרי ידע כיצד לאתרם ומהו התהליך שמתרחש לאחר דיווח על פגיעה.

 

הכשרות בשנת 2017:


 

יום עיון ממרפא לריפוי – פגיעה מינית בקרב ילדים הפונים למלר"ד: מה בין רפואה, חקירה, משטרה, פרקליטות, ליווי וסיוע

שותפים: בית החולים מאיר
מטרה: להקנות לצוותים רפואיים כלים וידע להכרת התהליך המתרחש לאחר דיווח על פגיעה מינית, שהוא אחד הגורמים לאי דיווח.
קהל יעד: צוות בית חולים מאיר
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 100
מיקום: בית החולים מאיר


 

סדנאות לצוותי מחלקות לרפואה דחופה בילדים בבתי חולים

מטרה: להקנות כלים לאיתור נפגעי תקיפה מינית המגיעים לבית החולים ולטיפול בהם
קהל יעד: אחיות ועו"סיות אגף ילדים אסף הרופא, שערי צדק, שיבא
מס' מפגשים: 3-1

מס' משתתפים: 120
מיקום: אסף הרופא, שערי צדק, שיבא


 

יום עיון בבית החולים הלל יפה על פגיעות מיניות

מטרה: לספק לצוותי בית החולים מידע על ההשלכות של פגיעות מיניות ועל הדרך לטפל בנפגעים ולעזור להם
קהל יעד: צוותים מבית החולים הלל יפה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 120
מיקום: בית החולים הילל יפה


 

השתלמות לצוותי בית החולים אסותא בנושא התעללות בילדים והזנחה

שותפים: בית חולים אסותא ובית לין אשקלון
מטרה: להקנות כלים לאיתור ילדים נפגעים המגיעים לבית החולים ולטיפול בהם
קהל יעד: אחיות, רופאים, עוסיו"ת באגף הילדים של בית החולים אסותא אשדוד
מס' מפגשים: 2
מס' משתתפים: 80
מיקום: בית החולים אסותא אשדוד


 

יום עיון באסף הרופא בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: להעלות את מודעות הצוות למורכבות של איתור ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה ושל הטיפול בהם
קהל יעד: צוותי בית החולים אסף הרופא
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 120
מיקום: אסף הרופא