The website supports Exploer 11 and up

הכשרות לצוותים רפואיים בבתי חולים

1 בינואר 2017

צוותים רפואיים נתקלים לא אחת בילדים נפגעים אך הם חסרי ידע כיצד לאתרם ומהו התהליך שמתרחש לאחר דיווח על פגיעה.

 

הכשרות בשנת 2017:


 

יום עיון ממרפא לריפוי – פגיעה מינית בקרב ילדים הפונים למלר"ד: מה בין רפואה, חקירה, משטרה, פרקליטות, ליווי וסיוע

שותפים: בית החולים מאיר
מטרה: להקנות לצוותים רפואיים כלים וידע להכרת התהליך המתרחש לאחר דיווח על פגיעה מינית, שהוא אחד הגורמים לאי דיווח.
קהל יעד: צוות בית חולים מאיר
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 100
מיקום: בית החולים מאיר


 

סדנאות לצוותי מחלקות לרפואה דחופה בילדים בבתי חולים

מטרה: להקנות כלים לאיתור נפגעי תקיפה מינית המגיעים לבית החולים ולטיפול בהם
קהל יעד: אחיות ועו"סיות אגף ילדים אסף הרופא, שערי צדק, שיבא
מס' מפגשים: 3-1

מס' משתתפים: 120
מיקום: אסף הרופא, שערי צדק, שיבא


 

יום עיון בבית החולים הלל יפה על פגיעות מיניות

מטרה: לספק לצוותי בית החולים מידע על ההשלכות של פגיעות מיניות ועל הדרך לטפל בנפגעים ולעזור להם
קהל יעד: צוותים מבית החולים הלל יפה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 120
מיקום: בית החולים הילל יפה


 

השתלמות לצוותי בית החולים אסותא בנושא התעללות בילדים והזנחה

שותפים: בית חולים אסותא ובית לין אשקלון
מטרה: להקנות כלים לאיתור ילדים נפגעים המגיעים לבית החולים ולטיפול בהם
קהל יעד: אחיות, רופאים, עוסיו"ת באגף הילדים של בית החולים אסותא אשדוד
מס' מפגשים: 2
מס' משתתפים: 80
מיקום: בית החולים אסותא אשדוד


 

יום עיון באסף הרופא בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: להעלות את מודעות הצוות למורכבות של איתור ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה ושל הטיפול בהם
קהל יעד: צוותי בית החולים אסף הרופא
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 120
מיקום: אסף הרופא