The website supports Exploer 11 and up

הכשרות לצוותים רפואיים בבתי חולים

הכשרות בשנת 2018:


 

הכשרת צוותי מלר"ד (מרכז לרפואה דחופה – מיון) בבתי החולים הדסה ירושלים, הצרפתי נצרת, כרמל, שערי צדק ורמב"ם

שותפים: משרד הבריאות

מטרה: לספק ידע וכלים לאיתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה ולטיפול בהם, מתוך הבנה של ההשלכות לטווח קצר וארוך.

קהל יעד: רופאים, אחיות ועו"ס באגף ילדים בבתי החולים.

מספר מפגשים: 26 בסך הכול: 12 בהדסה, ירושלים (בארבעה מחזורים), 3 ברמב"ם, חיפה, 3 בשערי צדק, ירושלים, 6 בבית החולים הצרפתי, נצרת ו-2 בבית החולים כרמל, חיפה

מספר משתתפים: 60

מיקום: בבתי החולים השונים


 

הכשרות לצוותי בתי החולים של שירותי בריאות כללית

שותפים: שירותי בריאות כללית

מטרה: לתת לצוותים הרפואיים כלים להתמודדות עם מצבים שבהם עולה חשד לפגיעה בילדים.

קהל יעד: רופאים ואחיות בבתי חולים של שירותי בריאות כללית

מספר מפגשים: שני קורסים בני 3 מפגשים ו-8 מפגשים

מספר משתתפים: 55

מיקום: תל אביב


 

הכשרה לעובדים סוציאליים בבתי החולים הלל יפה ושניידר

שותפים: בית החולים הלל יפה בחדרה ובית החולים שניידר בפתח תקווה

מטרה: להעלות בקרב צוות הרווחה בבית החולים את המודעות ולהרחיב את הידע בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם.

קהל היעד: עובדים סוציאליים

מספר מפגשים:  10 מפגשים בשניידר, 8 מפגשים בהלל יפה

מספר משתתפים: 45

מיקום: חדרה ופתח תקווה


 

יום עיון לצוותים רפואיים מבית החולים יוספטל ומקופות החולים בעיר אילת על ההשלכות של התעללות והזנחה על ילדים

שותפים: בית החולים יוספטל

מטרה: להרחיב את הידע של צוות הרווחה בבית החולים בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם.

קהל יעד: אנשי צוותים רפואיים של בית החולים יוספטל ושל קופות החולים בעיר אילת

מספר משתתפים: 35

מיקום: אילת


 

ימי עיון לצוותי אגף הילדים בבית החולים רמב"ם

שותפים: בית החולים רמב"ם

מטרה: להרחיב את הידע בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם – לצוות הרופאים, האחיות והעובדות הסוציאליות באגף הילדים בבית החולים.

קהל היעד: רופאים, אחיות ועו"ס של אגף ילדים

מספר מפגשים: 4 מחזורים בני יום אחד כל אחד

מספר משתתפים: 80

מיקום: חיפה


 

הכשרות בשנת 2017:


 

יום עיון ממרפא לריפוי – פגיעה מינית בקרב ילדים הפונים למלר"ד: מה בין רפואה, חקירה, משטרה, פרקליטות, ליווי וסיוע

שותפים: בית החולים מאיר
מטרה: להקנות לצוותים רפואיים כלים וידע להכרת התהליך המתרחש לאחר דיווח על פגיעה מינית, שהוא אחד הגורמים לאי דיווח.
קהל יעד: צוות בית חולים מאיר
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 100
מיקום: בית החולים מאיר


 

סדנאות לצוותי מחלקות לרפואה דחופה בילדים בבתי חולים

מטרה: להקנות כלים לאיתור נפגעי תקיפה מינית המגיעים לבית החולים ולטיפול בהם
קהל יעד: אחיות ועו"סיות אגף ילדים אסף הרופא, שערי צדק, שיבא
מס' מפגשים: 3-1

מס' משתתפים: 120
מיקום: אסף הרופא, שערי צדק, שיבא


 

יום עיון בבית החולים הלל יפה על פגיעות מיניות

מטרה: לספק לצוותי בית החולים מידע על ההשלכות של פגיעות מיניות ועל הדרך לטפל בנפגעים ולעזור להם
קהל יעד: צוותים מבית החולים הלל יפה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 120
מיקום: בית החולים הילל יפה


 

השתלמות לצוותי בית החולים אסותא בנושא התעללות בילדים והזנחה

שותפים: בית חולים אסותא ובית לין אשקלון
מטרה: להקנות כלים לאיתור ילדים נפגעים המגיעים לבית החולים ולטיפול בהם
קהל יעד: אחיות, רופאים, עוסיו"ת באגף הילדים של בית החולים אסותא אשדוד
מס' מפגשים: 2
מס' משתתפים: 80
מיקום: בית החולים אסותא אשדוד


 

יום עיון באסף הרופא בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: להעלות את מודעות הצוות למורכבות של איתור ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה ושל הטיפול בהם
קהל יעד: צוותי בית החולים אסף הרופא
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 120
מיקום: אסף הרופאעדכון אחרון 2 נובמבר 2020
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.