The website supports Exploer 11 and up

"הלוואי שלא היו עיני רואות את הקולות וגופי לא היה שומע את המראות" – ילדים עדים למוראות המלחמה

מפגש זה הוא חלק מסדרת מפגשי הזום החדשה - "חרוב בחירום". המפגשים, בני שעה, מיועדים לשיח ומתן כלים פרקטיים לאנשי מקצוע, בהתמודדות עם ילדים ונוער בשעת מלחמה

מפגש של שעה בזום, יום רביעי 29/11/2023 | בין השעות 10:00 - 11:00

אנו מזמינים אתכם לקבל ידע וכלים על – ילדים עדים למוראות המלחמה

מרצה: ד"ר אורלי דביר – מומחית לילד ונוער, פסיכותרפיה, הדרכה והוראה. חברת סגל ביה"ס מרכזי להכשרת עובדי רווחה וקליניקה פרטית.

 



עדכון אחרון 14 נובמבר 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.