The website supports Exploer 11 and up

הסמכות לחוקרי נוער

מטרה: להכשיר שוטרים העוברים הסמכה לשמש חוקרים לחסרי ישע, כדי שיוכלו לחקור בני נוער וילדים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם; לחשוף אותם לסוגי ההתעללות השונים, וכן להשפעת טראומה על ילדים

קהל יעד: שוטרים

מס' מפגשים: 5 ימי עיון

מס' משתתפים: 40-30 משתתפים בכל יום עיון, 170 בסה"כ

מיקום: כל הארץעדכון אחרון 22 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.