The website supports Exploer 11 and up

הסמכת חוקרי נוער לחוקרים לחסרי ישע

הסמכה בשנת 2018:


שותפים: מחלק נוער במשטרת ישראל

מטרה: להכשיר חוקרי נוער לחקירת קטינים.

קהל יעד: שוטרים, חוקרי נוער

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 30

מיקום: המכללה הלאומית לשוטרים


הסמכה בשנת 2017:


מטרה: להכשיר חוקרי נוער העוברים הסמכה לשמש חוקרים לחסרי ישע, כדי שיוכלו לחקור בני נוער וילדים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם; לחשוף אותם לסוגי ההתעללות השונים, וכן להשפעת טראומה על ילדים
קהל יעד: חוקרי נוער

מספר מפגשים: 10
מספר משתתפים: 35

מיקום: המכללה הלאומית לשוטריםעדכון אחרון 28 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.