The website supports Exploer 11 and up

השלישי המיני שבחדר – השתלמות בזום עם גיא עינת

להורדת ההזמנה לחצו כאן

ימי שלישי 23/5, 6/6, 20/6, 4/7 

בפלטפורמת זום, בין השעות 9:00-11:30

מחיר: 250 ש"ח

 

במפגשים

נסקור את ההיבט התרבותי-חברתי של המיניות ונדון במקומה בחדר הטיפולים. נשאל מהם המחסומים אשר משפיעים על הדיאדה הטיפולית מלדון בתכנים מיניים. נתנסה בסדנא לבחינת עמדות בתחום המיני והבנת ההעברה הבין-דורית של המטפל.ת על השיח המיני. נציע מודל של סגנונות שיח בתחום המיני. נתייחס למיניות המטופל.ת לאחר פגיעה.

 

  • איזה מין אנחנו? – סקירת ההיבטים החברתיים והתרבותיים של המיניות מנקודות מבט פילוסופית, סוציולוגית ופסיכואנליטית.
  • סדנא: מדור לדור – בחינת העמדות האישיות כלפי מיניות ומקומן בחדר הטיפול תוך התייחסות להעברה הבין-דורית של המטפל.ת.
  • דיון בסגנונות שיח שונים על מיניות.
  • סדנא: ללכת בשדה המוקשים – מה משפיע בפועל על הדיאדה הטיפולית מלשוחח על מיניות?
  • בין כאב להנאה – מיניות המטופל.ת לאחר פגיעה – השלכות אפשריות על עולמו.ה המיני של המטופל.ת ועקרונות עבודה בסיסיים.
  • סדנא: השלישי המיני בחדר -המפגש עם מיניות בתוך (ומחוץ) לחדר הטיפול

 

על המרצה: גיא עינת, קרימינולוג, משורר, מומחה לטיפול בנפגעים תקיפה מינית וגילוי עריות, בפוגעים והתמכרות למין. מדריך צוותים ומכשיר אנשי מקצוע בתחום וכן מומחה תוכן לבניית תוכניות מוגנות בקהילה.

מחיר – 250 ₪

 עדכון אחרון 24 מאי 2023

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.