The website supports Exploer 11 and up

השתלמויות לעמותה לקידום החינוך תל אביב יפו 2018

השתלמויות בשנת 2018:


 

אסכולות שונות בעבודה עם הורים

שותפים: העמותה לקידום החינוך, תל אביב יפו

מטרה: להעניק לצוות הטיפול של העמותה ידע ועקרונות עבודה על-פי אסכולות שונות בעבודה טיפולית עם הורים.

קהל יעד: צוות טיפולי של העמותה לקידום החינוך תל אביב יפו – עו"ס, פסיכולוגים, מטפלים

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 30

מיקום: תל אביב יפו


 

 

השתלמות לצוות חינוכי של העמותה לקידום החינוך תל אביב יפו בסוגיות שונות בעבודה עם ילדים בסיכון

שותפים: העמותה לקידום החינוך תל אביב יפו

מטרה: להכשיר את המדריכים בסוגיות שונות של עבודה עם ילדים בסיכון לקראת ובתוך עבודתם בשדה, במועדוניות הטיפוליות.

קהל יעד: מדריכים, רכזים ועו"סים שעובדים במועדוניות טיפוליות

מספר מפגשים: 4

מספר משתתפים: 35

מיקום: תל אביבעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.