The website supports Exploer 11 and up

השתלמות אנשי מקצוע וסטודנטים ב'מרכז הארצי לסימולציה רפואית' (מסר, MSR) 2017

בעשור האחרון אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של שימוש בסימולציה רפואית לצורכי הדרכה והערכה במקצועות הרפואה. מגמה זו מתחזקת, בעיקר במענה לקריאה הגוברת להפחית טעויות אנוש ברפואה ולהנחיל תרבות של בטיחות המטופל. בעקבות ההצלחה של כלי לימודי זה, הורחב השימוש בו גם לתחומי דעת אחרים. הכלי כולל גם סימולציות חברתיות ומודגשות בו מיומנויות תקשורת של אנשי מקצוע, ובפרט אלה הבאים במגע עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם.

תחום הסימולציה כולל מגוון רחב של טכניקות הוראה והערכה, והמשותף לכולן הוא היותן מבוססות על יצירת סביבה מדומה ומבוקרת המאפשרת לימוד מובנה ובטוח, בד בבד עם תיעוד, תחקור ומתן משוב מיידי למתאמנים. מגוון שיטות הסימולציה כולל שימוש בפוֹנִים, שהם שחקנים, והמתאמן מתנסה בתרחיש הלקוח מעולם התוכן המקצועי שלו. השימוש בסימולציות חברתיות נמצא יעיל ביותר בהכשרת אנשי מקצוע בתחום של התעללות בילדים.

מכון חרוב חבר ל"מרכז הארצי לסימולציה רפואית" (מסר, MSR) במטרה לשלב בהכשרותיו את השימוש בכלי חדיש, חווייתי ויעיל זה, המספק למשתלמים חוויה ייחודית ויוצאת דופן. בדרך כלל בהכשרות במסר משתף מכון חרוב אנשי מקצוע: רופאים, אחיות ומשפטנים. בימי עיון ובקורסים של מכון חרוב נחשפים לפעילות זו גם סטודנטים רבים. מכון חרוב מציע ימי לימוד במסר לכל בתי הספר לעבודה סוציאלית בארץ.

 

השתלמויות בשנת 2017:


 

ימי עיון לסטודנטים לעבודה סוציאלית

מטרה: לחשוף סטודנטים העומדים לפני סיום לימודיהם בעבודה סוציאלית לעולם תוכן של ילדים נפגעי התעללות והזנחה – באמצעות הרצאה, סדנה העוסקת בשיח עם ילדים על אירועים קשים והתנסות בסימולציות מול שחקנים המדמים מצבים שכיחים בעבודת העו"ס עם משפחות בסיכון, והקניית מיומנויות תקשורת עם ילדים שחוו אירועים טראומטיים

קהל היעד: סטודנטים לעבודה סוציאלית

מס' מפגשים: 4 (מפגשים של יום אחד)

מס' משתתפים: 350

מיקום: המרכז לסימלוציות רפואיות ('מסר')


 

הכשרת מלווים בקורס לליווי נפגעי עבירה, המועצה לשלום הילד – 'מסר' ירושלים

שותפים: המועצה לשלום הילד ו'מסר' ירושלים

מטרה: להכשיר מתנדבים בפרויקט של המועצה לשלום הילד – לליווי נפגעי עבירה במצבי תקשורת שכיחים במסגרת התנדבותם

קהל יעד: סטודנטים למשפטים המתנדבים בפרויקט של ליווי נפגעי עבירה

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 25

מיקום: 'מסר' ירושלים


 

הכשרת חוקרים ל'מסר' ירושלים

שותפים: 'מסר' ירושלים

מטרה: להכשיר אנשי מקצוע במודל הדרכה מבוסס סימולציה במרכז לסימולציות בקמפוס חרוב לילדים

קהל יעד: אנשי מקצוע העובדים בשירותים השונים בקמפוס חרוב

מס' מפגשים: 2 ימי הכשרה

מס' משתתפים: 12

מיקום: 'מסר' ירושליםעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.