The website supports Exploer 11 and up

השתלמות לעובדים סוציאליים של הסוכנות היהודית

אוקטובר – דצמבר 2018

שותפים: הסוכנות היהודית

מטרה: להקנות ידע וכלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה ולטיפול בהם.

קהל יעד: עובדים סוציאליים במרכזי הקליטה של הסוכנות היהודית ברחבי הארץ

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 20

מיקום: רמת גן

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.