The website supports Exploer 11 and up

השתלמות לעובדי המרכזים לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית 2017

משנת 2013, מלווה מכון חרוב את הכשרתם של עובדי המכרזים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית, הן בהכשרות יסוד והן בהכשרות מתקדמות. תוכניות ההכשרה נבנות בהתאם לצרכים השונים של כל מרכז ומרכז.

הכשרות בשנת 2017:


 

הכשרת צוותים טיפוליים של המרכזים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית

שותפים: משרד הרווחה והעמותות המפעילות את המרכזים השונים
מטרה: להעניק הכשרה מתקדמת של עובדי המרכזים
קהל יעד: מטפלי המרכזים
מס' מפגשים: לאורך כל השנה, כל מרכז עורך 30-10 מפגשי הכשרה בנושאים שונים, בהתאם לצורכי המטפלים במרכז
מס' משתתפים: 200
מיקום: כל הארץ


 

טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית – השתלמות למנהלי מרכזים

שותפים: משרד הרווחה והעמותות המפעילות את המרכזים
מטרה: להקנות כלים ניהוליים למנהלי המרכזים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית
קהל יעד: מנהלי המרכזים
מס' מפגשים: 5
מס' משתתפים: 13
מיקום: תל אביב


 

טיפול בילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת

מטרה: לדון בנושא עם מנהלי המרכזים
קהל יעד: מנהלי המרכזים לטיפול בפגיעות מיניות בילדים
מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 13
מיקום: מכון חרובעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.