The website supports Exploer 11 and up

התמכרויות התנהגותיות – מבט על

13 בספטמבר, יום רביעי⠀|⠀בין השעות 09:00 - 10:00

הרצאה של שעה בזום

התמכרות התנהגותית היא מצב בו אדם עוסק בהתנהגות מסוימת ללא שליטה, עדי כדי פגיעה בהתנהלות חייו התקינה. הרצאה זו תעסוק בסוגים שונים של התמכרויות התנהגותיות, מאפיינים ייחודיים של התופעה, זיהוי ואיתור בקרב בני נוער וצעירים.


מרצה: אמיר גורניצקי

קרימינולוג קליני, מרצה ומטפל במרכז הישראלי להתמכרויות ICA

 

*ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.עדכון אחרון 12 אוקטובר 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.