The website supports Exploer 11 and up

התעללות בילדים מזווית אחרת: ילדים כשותפים לידע, לפרקטיקה ולמחקר

הרצאה של שעה וחצי בפלטפורמת ZOOM | יום שלישי 3/11/2020, בין השעות 11:30-10:00 

מרצה: איילת נועם-רוזנטל, רכזת תחום עבודה סוציאלית, מכון חרוב ודוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

ההרצאה תציג ממצאים ותובנות ראשונות ממחקר הנערך במסגרת עבודת דוקטורט. המחקר מבקש ללמוד כיצד אוכלוסיית הילדים הכללית ממשיגה ותופסת את תופעת ההתעללות בילדים.

במסגרת המחקר נאספו נתונים מ- 2730 ילדים בכיתות ד' ו-ו' מבתי ספר ברחבי ישראל תוך ייצוג לילדים מהחברה היהודית, הערבית, מהחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.

בהרצאה יוצגו ממצאי הביניים של המחקר תוך התייחסות לדומה ולשונה בין ילדים לבין אנשי מקצוע בהמשגת תופעת ההתעללות ואילו השלכות יש לממצאים אלו על הפרקטיקה, המדיניות והמחקר.

 

שימו לב:

 

  • מומלץ לצפות ולהרשם דרך המחשב! (למי שמתקשים לעשות זאת מהנייד)
  • ההרשמה מסתיימת בשעה 20:00 בערב שלפני ההרצאה.
  • הלינק לזום ישלח למשתתפים במייל ערב לפני ההרצאה, או בבוקר ההרצאה.
  • למוקד התמיכה הטכנית: tmicha@haruv.org.il או בטל: 02-590-7028(המוקד זמין שעה לפני תחילת ההרצאה).

AYELET

 עדכון אחרון 15 נובמבר 2020

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.