The website supports Exploer 11 and up

התעללות והזנחה במסגרות של הגיל הרך – כש"הבית השני" הוא לא מקום בטוח עוד

מפגש של שעה וחצי בזום:  יום חמישי, 27 באפריל 9:30 – 11:00

מחיר – 20 ש"ח

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

בהרצאה זו נדון בתופעת התעללות והזנחה במסגרות של הגיל הרך. נציג את עיקר המחקר שנעשה עד כה בתחום ואת המאפיינים הייחודיים של אירועים אלו. נדון בבסיס התיאורטי להבנת טיב התופעה והשלכותיה קצרות וארוכות הטווח על הילד/ה הנפגעים וכן על הדמויות המטפלות בו ועל כלל המערכת המשפחתית. להשלמת הבסיסים התיאורטיים האלו נציג ממצאים הן ממחקר פיילוט כמותני והן מראיונות איכותניים עם הורים לילדים שעברו התעללות במסגרת הגן.

 

בהשתתפות:

ד"ר נגה צור, חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ענת טלמון, חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית

מיכל אביעד, msw, עובדת סוציאלית ועוזרת מחקר במכון חרוב לחקר התעללות והזנחה

 

 עדכון אחרון 30 מרץ 2023

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.