The website supports Exploer 11 and up

התערבות טיפולית עם ילדים במצבי טראומה ומשבר אפריל 2023

17 באפריל 2023 - 5 ביוני 2023

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

מטרת ההשתלמות

משפחות שמגיעות לטיפול סובלות לעיתים קרובות מאירועי דחק ואירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחה.  אירועים אלה כוללים חשיפה לאלימות או חוויות אלימות קשות, התעללות בילדים, מחלה קשה או מוות פתאומי של בן משפחה, סכסוכי גירושין, ועוד. חלק גדול מהמשפחות סובל מטראומה מתמשכת.

טראומה משפיעה באופן דרמטי על ילדים ומשפחות. יחד עם זאת, קשה לדבר על טראומה – גם הורים וגם אנשי מקצוע נוטים למזער את השפעת הטראומה על ילדים, ואנשי מקצוע מתקשים למצוא את הדרכים לדיבור על טראומה עם ילדים.

מטרת התוכנית היא להעניק למטפלים כלים לפגוש משפחות וילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד.  דגש מיוחד יושם על "הדיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, וביחד.

משך ומבנה ההשתלמות

ההשתלמות תכלול 8 מפגשים בזום.

ימי שני, בין השעות 9:00-12:30.

מבנה כל מפגש כדלקמן:

9:00 – 10:30        יחידה 1

10:30 – 10:45      הפסקה

10:45 – 12:15      יחידה 2

קבלת אישור/תעודת סיום מותנית ב:
  • נוכחות מלאה במצלמה פתוחה בהרצאות (לא ניתן יהיה לקבל תעודה בהיעדרות של מעבר ל-2 מפגשים)
  • הרשמה למפגשים

תאריךהרצאהמרצה
17 באפרילהגדרה של טראומה והשפעותיה על ילדים ומשפחותד"ר פולה דוד
24 באפרילהשפעת טראומה על ההורות, טראומה והעברה בין-דוריתמיכל ירדני
1 במאיהערכה של מצב המשפחה והשפעת הטראומה עליהגלי יקותיאלי
8 במאישפת הדיבור על אירועים קשים עם ילדים (צעירים)מיכל ירדני
15 במאישפת הדיבור עם מתבגריםרועי מצר
22 במאיהמשפחה נפגשת ביחד – מה עושים שם? מיכל ירדני
29 במאיתרגול מעשי של מפגשים סביב טראומה עם הורים, ילדים ומשפחות.
סוגיה טיפולית – סכסוך גירושין, מות הורה.
ד"ר פולה דוד
5 ביוניהעיסוק בטראומה והשפעתו על המטפל.
סיכום - עקרונות טיפול בטראומה.
ד"ר פולה דודעדכון אחרון 22 מרץ 2023

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.