The website supports Exploer 11 and up

התערבות טיפולית עם ילדים במצבי טראומה ומשבר אפריל 2023

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

מטרת ההשתלמות

משפחות שמגיעות לטיפול סובלות לעיתים קרובות מאירועי דחק ואירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחה.  אירועים אלה כוללים חשיפה לאלימות או חוויות אלימות קשות, התעללות בילדים, מחלה קשה או מוות פתאומי של בן משפחה, סכסוכי גירושין, ועוד. חלק גדול מהמשפחות סובל מטראומה מתמשכת.

טראומה משפיעה באופן דרמטי על ילדים ומשפחות. יחד עם זאת, קשה לדבר על טראומה – גם הורים וגם אנשי מקצוע נוטים למזער את השפעת הטראומה על ילדים, ואנשי מקצוע מתקשים למצוא את הדרכים לדיבור על טראומה עם ילדים.

מטרת התוכנית היא להעניק למטפלים כלים לפגוש משפחות וילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד.  דגש מיוחד יושם על "הדיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, וביחד.

משך ומבנה ההשתלמות

ההשתלמות תכלול 8 מפגשים בזום.

ימי שני, בין השעות 9:00-12:30.

מבנה כל מפגש כדלקמן:

9:00 – 10:30        יחידה 1

10:30 – 10:45      הפסקה

10:45 – 12:15      יחידה 2

קבלת אישור/תעודת סיום מותנית ב:
  • נוכחות מלאה במצלמה פתוחה בהרצאות (לא ניתן יהיה לקבל תעודה בהיעדרות של מעבר ל-2 מפגשים)
  • הרשמה למפגשים

תאריכי ונושאי המפגשים:

תאריך הרצאה מרצה
17 באפריל
הגדרה של טראומה והשפעותיה על ילדים ומשפחות
השפעת טראומה על ההורות, טראומה והעברה בין-דורית
8 במאי
הערכה של מצב המשפחה והשפעת הטראומה עליה
בט דגני
22 במאי
שפת הדיבור על אירועים קשים עם ילדים (צעירים)
ד"ר סמדר גרטנר
שפת הדיבור עם מתבגרים
5 ביוני
המשפחה נפגשת ביחד – מה עושים שם?
ד"ר סמדר גרטנר
19 ביוני

תרגול מעשי של מפגשים סביב טראומה עם הורים, ילדים ומשפחות.

סוגיה טיפולית – סכסוך גירושין, מות הורה.

סיגל קני פז
3 ביולי

העיסוק בטראומה והשפעתו על המטפל.
סיכום - עקרונות טיפול בטראומה.
תאור מקרה.

בט דגני


עדכון אחרון 22 מרץ 2023

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.