The website supports Exploer 11 and up

התערבויות ממוקדות טראומה בגיל הרך – שפ"ח ארצי

אוקטובר - דצמבר 2023

מיועד לפסיכולוגים מומחים ומדריכים

משפחות וילדים המגיעים לטיפול בשירותים הפסיכולוגים השונים סובלים לעיתים קרובות מאירועי דחק ואירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחה. אירועים אלה כוללים חשיפה לאלימות או חוויות אלימות קשות, התעללות בילדים, מחלה קשה או מוות פתאומי של בן משפחה, סכסוכי גירושין, ועוד. הרבה מהמשפחות הללו סובלות מטראומה מתמשכת.

טראומה משפיעה באופן דרמטי על משפחות. ילדים בגיל הרך שחוו טראומה נפגעים בתחומי התפתחות רבים. המחקר מראה כי טראומה משפיעה גם על ההתפתחות המוחית. מבוגרים פוסט-טראומטיים מתקשים לגדל את הילדים שלהם בתחושה של בטחון ורוגע. לפיכך, הורים לעתים מתקשים לעזור לילדים שלהם לעבד חוויות טראומטיות. אי לכך, טראומה פוגעת ביכולת של הורים להוות בסיס בטוח עבור ילדים.

המכון להתפתחות הילד ומסגרות טיפול נוספות שעובדות עם ילדים והורים בגיל הרך, נפגשות עם השפעת הטראומה על ההתפתחות ועל המשפחה. ישנה חשיבות גבוהה להכשרה של מטפלים בהתערבויות מבוססות טראומה וברציונל שלהן. בקורס זה, המשתתפים ייחשפו לעקרונות של הטיפול בטראומה כדי שתתווסף לעבודתם "עדשה של טראומה", אשר עשויה לתרום רבות לעבודה הטיפולית. חלק מהעקרונות יתבססו על מודל ההתערבות פסיכולוגיה ילד-הורה (CPP), המתבוננת בדיאדה הורה-ילד דרך שתי עדשות: עדשת ההתקשרות ועדשת הטראומה.

מטרת התוכנית היא להעניק למטפלים כלים לפגוש משפחות וילדים החיים במצב חיים של טראומה מתמשכת או חד פעמית, לצורך הערכה וטיפול

מבנה ההשתלמות

ההשתלמות תתקיים החל מ-9 באוקטובר בימי שני וחמישי
בין השעות 9:00-14:45
במשך 6 מפגשים בזום
(סה"כ 40 שעות אקדמיות).

תאריכי המפגשים:
9, 19, 23 באוקטובר 2023
2, 6, 16 בנובמבר 2023.

בנוסף יתקיימו בהמשך לקורס 5 מפגשי הדרכה קבוצתיים:
בני 10 שעות בסה"כ (סה"כ 50 שעות אקדמיות)
בחודשים נובמבר ודצמבר, בימי שני או חמישי
בין השעות 12:00-15:00 (משך כל מפגש שעה וחצי)

מבנה הפגישות

9:00-10:30  יחידה ראשונה
10:30-10:45  הפסקה
10:45-12:15  יחידה שניה
12:15-12:45 – הפסקת צהריים
12:45-14:45 – יחידה שלישית

הגשת מועמדות

יכולים להשתתף בקורס רק מומחים או מדריכים או מתמחים לאחר שנה רביעית שמחכים למבחן.

דרישות התוכנית

  • נוכחות מלאה במצלמה פתוחה. היעדרות של יותר ממפגש אחד לא תאפשר קבלת תעודה
  • כל משתתף מחוייב לקחת טיפול תוך כדי הקורס שאותו יציג ויביא להדרכה.


עדכון אחרון 12 ספטמבר 2023

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.