The website supports Exploer 11 and up

חזרה מהאשמה

3 ביוני 2024

יום שני 03/06/2024 |⠀כו' אייר התשפ"ד | בין השעות 10:00 - 12:00

הרצאה של שעתיים בזום

חשיפת פגיעה בגיל הילדות היא נקודת מפנה בחיי הילדים הנפגעים, משפחותיהם והקהילות בהן הם חיים. תגובה מיטבית לחשיפה הינה תגובה אשר מביאה לעצירת הפגיעה והפניית הילדים הנפגעים ומשפחותיהם למענה וטיפול.

מתוך ממצאי מחקרים עולה כי חשיפה איננה תהליך לינארי וכי מספר מדאיג של ילדים אשר חשפו את הפגיעה שחוו בוחרים לחזור בהם מהאשמה.

למרות ממצאים אלה, תופעה זו של חזרה מהאשמת הפוגע עדיין לא מדוברת מספיק ושאלות רבות נותרות ללא מענה – למה ילדים חוזרים בהם? האם ניתן למנוע זאת? מהן ההשלכות של חזרה מההאשמה? וכיצד מתמודדות המערכות השונות עם התופעה המדאיגה זו?

 

מרצה: פרופ' כרמית כץ
משנה למנכ"ל מכון חרוב

מגיבות:
עו"ס שרית צרפתי, עו"ס ארצית לפי חוק הנוער, משרד הרווחה והבטחון החברתי
עו"ס עדי זפרני, מנהלת השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות, משרד הרווחה והבטחון החברתי
עו"ד לידיה רבינוביץ, הממונה הארצית על ייצוג קטינים בסיוע המשפטי, משרד המשפטים
עו"ד ליזו וולפוס, ראש צוות וממונה בפרקליטות מחוז ירושלים

מחיר: 20 ש"ח.עדכון אחרון 3 יוני 2024

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.