The website supports Exploer 11 and up

טראומה בילדים – מפגש מסכם להשתלמות גני תקשורת ירושלים

יום שלישי 9/4/24, בין השעות 17:00 - 21:00

מכון חרוב אולם 365, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

אנו שמחים להזמינכם למפגש המסכם להשתלמות. אנא מלאו את הפרטים בטופס בעמוד זה.

לנרשמות לחניה. שימו לב! עליכן להירשם לחניה יש לסמן "חניה" בטופס ההרשמה יפתח שדה חדש ובו יש לכתוב את מספר הרכב. ללא מספר רכב לא נוכל לאשר חניה. 

הכניסה לחניה היא משער 4 – מדעי הרוח, יש לנסוע בחניה לכיוון בית הספר לחינוך ולחנות בקומה 2. עולים במעלית בית הספר לחינוך לקומה 3 ובמסדרון הולכים לכיוון ספריית עבודה סוציאלית ביה"ס לחינוך ומכון חרוב. 

להולכי רגל ולמגיעים בתחבורה ציבורית – הכניסה משער 1 עם תעודת זהות. יש למלא בטופס את מספר תעודת הזהות.

להלן תוכנית המפגש המסכם:

גני תקשורת ירושלים לוגו
מכון חרוב_לוגו_מרובע
סדר יום
16:30- 17:00

התכנסות

17:00 – 17:40
טראומה והשפעתה על התפתחות שפה ותקשורת
17:40- 18:20

טראומה והשפעתה על וויסות

18:20 – 18:50
ארוחת ערב
18:50- 19:30
עבודה מודעת טראומה במסגרת החינוכית
19:30- 20:30
עבודה רב מקצועית במקרים של פגיעה בילדים
דיון בקבוצות
20:30 – 21:00
סיכום

מרצות:

נטע קסיר-ארליך – מרפאה בעיסוק, בוגרת לימודי מוסמך לגיל הרך ("תכנית שוורץ)" בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. מרצה ומדריכה במסגרת תכנית שוורץ, מלווה ומדריכה צוותים חינוכיים במגוון תכניות במסגרות החינוכיות בהתמקדות בילדים בסיכון

תמר צ'רקה – קלינאית תקשורת, מרפאת חרוב לילדים, רכזת תכניות הכשרה בתחום מקצועות הבריאות, מכון חרוב.

מכון חרוב_לוגו_מרובע


עדכון אחרון 4 אפריל 2024

הרשמה

ההרשמה נסגרה, בברכה
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.