The website supports Exploer 11 and up

ילדים בהשמה חוץ ביתית בפרספקטיבה משווה – ישראל וארה"ב (אנגלית)

הרצאה משותפת לחרוב ארה"ב וחרוב ישראל
9 ביוני, 20:00-21:30
(13:00 בצהריים שעון ארה"ב)

להורדת ההזמנה לחצו כאן

*ההרצאה אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש!

מרצות:
ד"ר בוני גודווין, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אוקלהומה, ארה"ב
פרופ' ענת זעירא, בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

תיאור ההרצאה:
המשפחה הביולוגית היא הסביבה הטבעית של כל ילד. עם זאת, בכל מדינה בעולם ישנם ילדים שאינם יכולים לחיות עם משפחתם הביולוגית, ולפיכך עשויים לעבור לטיפול חוץ-ביתי. השמה של ילד בטיפול חוץ ביתי נובעת על פי רוב מקשיים בתפקוד ההורי ובכלל זה התעללות והזנחה.
מסגרות השמה חוץ ביתיות כוללות אומנה רגילה, אומנת קרובים ומסגרות פנימייתיות. קיים שוני רב במדיניות ובמבנה של מערכת ההשמה החוץ ביתית לילדים נפגעי התעללות והזנחה בין מדינות שונות. השוני הוא תוצר של הבדלים תרבותיים, ערכים חברתיים, רקע היסטורי, זמינות של משאבים ועוד. לפיכך, פרספקטיבה בין לאומית משווה ביחס למערכת ההשמה החוץ ביתית לילדים נפגעי התעללות והזנחה עשויה לסייע לנו להבין טוב יותר את האופן שבו מערכת זו פועלת, את הגורמים המשפיעים על עיצובה, ואת החוזקות והחולשות שלה.
המפגש הנוכחי יתמקד במדיניות ובמבנה של מערכת ההשמה החוץ ביתית לילדים נפגעי התעללות והזנחה בישראל ובארה"ב. במפגש יקחו חלק שתי מרצות: מישראל ומארה"ב. כל אחת מהן תציג את המדיניות ומהמבנה של מסגרת ההשמה החוץ ביתית במדינת האם שלה, כמו גם תתייחס לרקע ההיסטורי של התפתחותה של מערכת זו, למצב הנוכחי של המערכת ולאתגרים העיקריים שלה.
המפגש פתוח למשתתפים מישראל ומארה"ב כאחד. ההרצאות יועברו בשפה האנגלית.עדכון אחרון 17 אוגוסט 2022

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.