The website supports Exploer 11 and up

ימי סדנה מחוזית בנושא מיניות בעידן הפורנוגרפי

שותפים: 'פותחים עתיד'
מטרה: להנחיל לחונכים ידע, כלים ותחושה נוחה לשוחח על מיניות בכלל ועל השפעת האינטרנט ונזקיו בפרט
קהל יעד: צוותים של המכונים להתפתחות הילד
מס' מפגשים: 6
מס' משתתפים: 50 בכל מחוז (300 בסה"כ)
מיקום: ברחבי הארץ



עדכון אחרון 21 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.