The website supports Exploer 11 and up

כלים פשוטים לוויסות של ילדים בזמן חירום ומלחמה

מפגש זה הוא חלק מסדרת מפגשי הזום החדשה - "חרוב בחירום". המפגשים, בני שעה, מיועדים לשיח ומתן כלים פרקטיים לאנשי מקצוע, בהתמודדות עם ילדים ונוער בשעת מלחמה

מפגש של שעה בזום, יום שני 27/11/2023 | בין השעות 10:00 - 11:00

אנו מזמינים אתכם לקבל ידע וכלים על וויסות ילדים בזמן חירום ומלחמה.

מרצה: גב' סתיו דקל עמיר – מרפאה בעיסוק, מנהלת מרפאת חרוב לילדים.

 עדכון אחרון 6 נובמבר 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.