The website supports Exploer 11 and up

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו" – יום עיון למורים למוזיקה, פרויקט 'סולמות' של התזמורת הפילהרמונית

רקע ומטרה: מורי 'סולמות' מלמדים בצורה פרטנית וקבוצתית (תזמורת) ילדים בסיכון וסכנה. חשוב שהמורה, כמבוגר משמעותי עם קשר קרוב ומתמשך עם התלמידים, יקבל כלים מקצועיים להבנת תהליכי הנפש הנרקמים מתוך תבנית משפחתם וקשייהם של תלמידיו. יום עיון זה בה לתת ידע והבנה בתחום זה, לצד תפקידם החשוב והמכונן ותרומתם של המורים לתלמידיהם, מתוך ראיית התלמיד ומיקוד בכוחותיו ובכישרונותיו.
קהל יעד: מורים למוזיקה של פרויקט 'סולמות'
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 120
מיקום: אוניברסיטת תל אביבעדכון אחרון 21 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.