The website supports Exploer 11 and up

"משפחה היא המתנה שאני קיבלתי" – מדיניות הבית הקבוע

הרצאה של שעה בפלטפורמת ZOOM | יום רביעי, 20 בינואר 2021 בין השעות 21:00-20:00.

המרצות: ד"ר יואה שורק – חוקרת בכירה וראש צוות ילדים בחטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

ד"ר טלי בורלא – מתכללת שותפה, תוכנית "משפחה בשביל המטיב" ומנהלת תחום משפחות חדשות, משרד הרווחה.

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

מדיניות משרד הרווחה ביחס לילדים בסיכון שהוצאו מרשות הוריהם או שנשקלת הוצאתם, דוגלת בזכותו של כל ילד למשפחה מיטיבה וקבועה. מדיניות זו מבוססת על ההבנה המקצועית שהבטחת קביעות ורציפות בחייו של ילד הנה קריטית לרווחתו, להתפתחותו הרגשית והנפשית, לבטחונו ולמיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בו.
עם זאת, בני נוער רבים שגדלו באומנה ובפנימיות, שהנם סידורים חוץ-ביתיים המוגדרים זמניים,  מגיעים מדי שנה לגיל 18 כשהם חסרי עורף משפחתי. בשנים האחרונות פועל משרד הרווחה לחיזוק המדיניות להבטחת משפחה מיטיבה וקבועה לכל ילד ולשינוי דרכי העבודה, כך שיותר ילדים יוכלו לחזור או להמשיך לחיות עם משפחתם ולחילופין להיות משולבים במשפחה מאמצת, במידה וניסיונות שיקום ההורים לא צלחו.

 

בהרצאה יובא תיאור הרקע לפיתוח ולהפעלת התוכניות הניסיוניות "משפחה מיטיבה וקבועה" לילדים בגילאי לידה- 6 ו"משפחה בשביל הצמיחה" לילדים בגילאי 18-6. נוסף על כך, יוצגו ממצאים ממחקרי הערכה על תוכניות אלה, תוך השוואה לעקרונות הפרקטיקה הטובה ביותר שעלו מתוך מחקרים על תוכניות דומות בעולם.

 

 

 

 עדכון אחרון 20 ינואר 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.