The website supports Exploer 11 and up

מהתגוננות למוגנות – קורס ממוני מוגנות במסגרות חוץ ביתיות

מכון חרוב עוסק בשנים האחרונות בנושא הפגיעות המיניות בילדים. עד כה מוקד הפעילות היה בהכשרת מטפלים ואנשי חינוך בעיקר בנושא הפגיעה – האיתור, הזיהוי והטיפול בה.
בד בבד אנו רואים את השינוי שחל בשטח, את המודעות הגדלה והגוברת לתחום זה והרצון לעסוק במניעה וחינוך במטרה למנוע את הפגיעה הבאה.
מכון חרוב בשיתוף ארגון שיחה מציעים לכם להצטרף לתוכנית למידה חדשנית שתאפשר לכם ליצור סביבה מוגנת יותר עבור ילדים במסגרות שלכם. המשתתפים בתוכנית יעברו תהליך של למידה והתנסות חווייתית שבמהלכה יישמו את החומר הנלמד – ימפו את צורכי הארגון בו הם עובדים וייבנו עבורו תוכנית מוגנות המשקפת את הערכים והצרכים שלו תוך לווי מקצועי והדרכה.
המשתתפים שיעמדו במטלות הקורס יקבלו תעודת "ממונה מוגנות בארגון" מטעם מכון חרוב וארגון שיחה.

קהל היעד ותנאי הקבלה

אנשי חינוך או טיפול בעלי תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים:
• עבודה בפנימייה או מוסד חינוכי/טיפולי בילדים
• הקבלה לקורס מותנית בראיון קבלה

על המועמדים לשלוח לטלי שלומי talis@haruv.org.il עד 31 בדצמבר 2018 :

• קורות חיים
• המלצה ממקום העבודה
• התחייבות להשתתף בתהליך המיפוי והיישום אותו על משתתף/ת יבצעו (תהליך המיפוי והיישום יבוצע על ידי כל משתתף בארגון בהתאם לערכים והעקרונות שלו על ידי העובד בארגון)

מבנה הקורס

מועד תחילת הקורס – 25/02/19. הקורס כולל עשרה מפגשי למידה, ויתקיים בימי שני בין השעות 09:00-15:00 במכון חרוב בירושלים.

לאחר סיום הקורס יתקיימו גם מפגשי לווי והדרכה להטמעתה ויישומה של התוכנית שנבנתה.

עלות הקורס

2,500 ₪

 עדכון אחרון 22 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.