The website supports Exploer 11 and up

מחוסר אונים לתפקוד מיטבי מודל מעשה להגשת עזרה ראשונה נפשית בעבודה עם ילדים החווים דחק ומצוקה על רקע התעללות או אירועי דחק נוספים

סדרה של 4 מפגשים בזום

ימי חמישי נובמבר 2021 | בין השעות 11:00-9:30

מחיר – 80 ₪

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

המרצה:

ד"ר משה פרחי – ראש החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, מפתח מודל מעש"ה לעזרה ראשונה נפשית

 

מפגש ראשון: 4.11.21 | עקרונות המודל

• תמונת מצב והערכת מצב, הגדרת טראומה כפרשנות, הבניית עיקרון ראשון – הצורך הפעילות יעילה.
• יחסי הגומלין בין האמיגדלה (מרכז הרגש) ובין הפרהפרונטל קורטקס (prefrontal cortex – מרכז הלוגיקה) הבניית עקרון שני: הצורך בתקשורת קוגניטיבית.
• הזיכרון הטראומטי: המערכות הסימפטטית (מערכת החירום|) והפרה-סימפטטית (מערכת השגרה-רגיעה) והקשרן למערכות החישה במצבי שגרה וחירום – היווצרות ראשונית של מחשבות חודרניות.
• הבניית העיקרון השלישי: הצורך בהבניית האירוע והדגשת סיום האיום.
• תחושות הבדידות במצבי דחק והצורך בביצוע מחוייבות לנפגע
• חיבור הנקודות והצגת מודל מעש"ה

 

מפגש שני 11.11.21 | תסמיני תגובת הדחק החריפה

• המשך קשת תסמיני תגובת הדחק החריפה: חוסר התמצאות, קיפאון, ניתוק, סערה – וסגנונות התערבות בכל אחד מתסמינים אלו
• ניתוק חלקי כמנגנון עיקרי בתפקודים בעצימות גבוהה
• פיענוח תיאורי מקרה

 

מפגש שלישי 18.11.21 | מודלים להבניית חוסן

• החוסן המנטאלי – לא מה שחשבנו: מודלים שונים להבנת החוסן: מיקודי שליטה, משאבי התמודדות, משוואת מאמץ והצלחה , החוסן הפיזיולוגי והקשרו לחוסן המנטאלי.
• הסיוע למסייעים והפחתת שחיקה במצבים של פעילות מתמשכת בעצימות גבוהה
• מודל מעשי"ם להתערבויות קבוצתיות

 

מפגש רביעי 25.11.21 | מודלים מתקדמים לתפקוד מיטבי

• מודלים מתקדמים: הבניית זיכרון, ניהול מצבי לחץ, חיסון פסיכולוגי
• סיכום ומשובעדכון אחרון 27 נובמבר 2021

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.