The website supports Exploer 11 and up

מחוסר אונים לתפקוד מיטבי מודל מעשה להגשת עזרה ראשונה נפשית בעבודה עם ילדים החווים דחק ומצוקה על רקע התעללות או אירועי דחק נוספים

1 בינואר 1970

סדרה של 4 מפגשים בזום

ימי חמישי נובמבר 2021 | בין השעות 11:00-9:30

מחיר – 80 ₪

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

המרצה:

ד”ר משה פרחי – ראש החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, מפתח מודל מעש”ה לעזרה ראשונה נפשית

 

מפגש ראשון: 4.11.21 | עקרונות המודל

• תמונת מצב והערכת מצב, הגדרת טראומה כפרשנות, הבניית עיקרון ראשון – הצורך הפעילות יעילה.
• יחסי הגומלין בין האמיגדלה (מרכז הרגש) ובין הפרהפרונטל קורטקס (prefrontal cortex – מרכז הלוגיקה) הבניית עקרון שני: הצורך בתקשורת קוגניטיבית.
• הזיכרון הטראומטי: המערכות הסימפטטית (מערכת החירום|) והפרה-סימפטטית (מערכת השגרה-רגיעה) והקשרן למערכות החישה במצבי שגרה וחירום – היווצרות ראשונית של מחשבות חודרניות.
• הבניית העיקרון השלישי: הצורך בהבניית האירוע והדגשת סיום האיום.
• תחושות הבדידות במצבי דחק והצורך בביצוע מחוייבות לנפגע
• חיבור הנקודות והצגת מודל מעש”ה

 

מפגש שני 11.11.21 | תסמיני תגובת הדחק החריפה

• המשך קשת תסמיני תגובת הדחק החריפה: חוסר התמצאות, קיפאון, ניתוק, סערה – וסגנונות התערבות בכל אחד מתסמינים אלו
• ניתוק חלקי כמנגנון עיקרי בתפקודים בעצימות גבוהה
• פיענוח תיאורי מקרה

 

מפגש שלישי 18.11.21 | מודלים להבניית חוסן

• החוסן המנטאלי – לא מה שחשבנו: מודלים שונים להבנת החוסן: מיקודי שליטה, משאבי התמודדות, משוואת מאמץ והצלחה , החוסן הפיזיולוגי והקשרו לחוסן המנטאלי.
• הסיוע למסייעים והפחתת שחיקה במצבים של פעילות מתמשכת בעצימות גבוהה
• מודל מעשי”ם להתערבויות קבוצתיות

 

מפגש רביעי 25.11.21 | מודלים מתקדמים לתפקוד מיטבי

• מודלים מתקדמים: הבניית זיכרון, ניהול מצבי לחץ, חיסון פסיכולוגי
• סיכום ומשובעדכון אחרון: 27 נובמבר 2021

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.