The website supports Exploer 11 and up

"מישהו שומע אותי?" – הזכות לצדק מנקודת מבט של ילדים ונוער

יום ג' 27 באפריל בין השעות 10:00-11:00

 

להזמנה לחצו כאן

**לינק לזום ישלח עד ערב לפני ההרצאה

 

מרצה: עו"ד לידיה רבינוביץ, הממונה הארצית על ייצוג קטינים בסיוע המשפטי במשרד המשפטים ומנהלת מערך "עו"ד משלי" – מערך ייצוג קטינים.

 

אדם מבוגר שנכנס לאולם בית המשפט במדינה דמוקרטית, מצפה למספר כללים בסיסיים: להיות נוכח פיזית בדיון; שתינתן לו הזדמנות לשכור שירותים של עורך דין; שיוכל להציג בפני בית המשפט את "הצד שלו", כולל ראיות מטעמו, עדים וטיעונים; הזכות לערעור וכמובן – הזכות לקבל מידע על ההליך המשפטי, לרבות מה הוחלט בסופו. ומה ביחס לילדים ונוער? אילו מהכללים הללו, אם בכלל, מתקיימים ביחס לקטינים שמעורבים בהליכים משפטיים שצפויים להכריע את גורלם?

 

במפגש זה נדבר על הפער בין תפיסת "ההליך ההוגן" או "זכות הנגישות לצדק" המקובלת בעולם הדמוקרטי ביחס למבוגרים, אל מול התפיסה השרירה ביחס לזכותם של ילדים להשפיע על הליכים משפטיים המתקיימים בעניינם. ננסה לחשוב יחד האם הפער מוצדק, ואם לא – על מה עלינו לגשר וכיצד?

ההרצאה היא אחת מסדרה של 3 הרצאות "חרוב מהספה" העוסקות בנושא חשיבות השמעת קולם ושיתופם של ילדים בעניינים הנוגעים להם בתחומים שונים: ההרצאה הבאה:

3. "מישהו שומע אותי?" – מה אפשר ללמוד מהילדים כבעלי זכויות ב-18 במאי, לפרטים נוספים על ההרצאה ולהרשמה לחצו כאן

1. "מישהו שומע אותי?" – נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית 15 במרץ 2022 

2. "מישהו שומע אותי?" – הזכות לצדק מנקודת מבט של ילדים ונוער, ב-27 באפריל (הרשמה בעמוד זה)

 

 עדכון אחרון 16 מאי 2022

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.