The website supports Exploer 11 and up

"מישהו שומע אותי?" – מה אפשר ללמוד מילדים?

יום רביעי 18 במאי בין השעות 10:00-11:00

 

להזמנה לחצו כאן

*לינק לזום ישלח עד ערב לפני ההרצאה
**ההשתתפות לא כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה.

מרצה: פרופ' אשר בן אריה, מנכ"ל מכון חרוב, דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית ע”ש פאול ברוואלד.

מחקרים בכל הקשור לילדים, חייהם ורווחתם נוטים להסתכל על הילד כאובייקט בעוד שהילדים אקטיביים ומנהלים מערכות יחסים שונות עם סביבתם. ההכרה כי ילדים הינם בני אדם בעלי זכויות מחייבת אותנו להקשיב להם, לקחת בחשבון את עמדתם ורק כך נוכל להבין טוב יותר את תנאי חייהם ורווחתם.

 

ההרצאה היא אחת מסדרה של 3 הרצאות “חרוב מהספה” העוסקות בנושא חשיבות השמעת קולם ושיתופם של ילדים בעניינים הנוגעים להם בתחומים שונים:

1. “מישהו שומע אותי?” – נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית 15 במרץ 2022 

2. “מישהו שומע אותי?” – הזכות לצדק מנקודת מבט של ילדים ונוער, ב-27 באפריל 

3. “מישהו שומע אותי?” – מה אפשר ללמוד מהילדים כבעלי זכויות ב-18 במאי (הרשמה בעמוד זה)

 

 עדכון אחרון 18 מאי 2022

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.