The website supports Exploer 11 and up

"מישהו שומע אותי?" – על נציבות פניות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית

יום ג' 15 במרץ 2022 | בין השעות 10:00-11:00

להורדת ההזמנה לחצו כאן

*לינק לזום ישלח עד ערב לפני ההרצאה
**ההשתתפות לא כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה.

 

המרצה:  עו"ס סימונה שטיינמץ – נציבה, נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית

בעשורים האחרונים מתרחש בארץ ובעולם תהליך לקידום יישומה של האמנה לזכויות הילדים בכלל, ובהקשר של ילדים בהשמה החוץ-ביתית בפרט.
זכות התלונה של ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית, מהווה ערוץ להשתתפות הילדים  והינה חלק אינטגראלי, מזכותם להשתתפות בעיצוב מהלך חייהם.

 

ההרצאה היא אחת מסדרה של 3 הרצאות "חרוב מהספה" העוסקות בנושא חשיבות השמעת קולם ושיתופם של ילדים בעניינים הנוגעים להם בתחומים שונים:

1. "מישהו שומע אותי?" – נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית 15 במרץ 2022 (הרשמה בעמוד זה)

2. "מישהו שומע אותי?" – הזכות לצדק מנקודת מבט של ילדים ונוער, ב-27 באפריל לפרטים נוספים על ההרצאה ולהרשמה לחצו כאן

3. "מישהו שומע אותי?" – מה אפשר ללמוד מהילדים כבעלי זכויות ב-18 במאי, לפרטים נוספים על ההרצאה ולהרשמה לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 עדכון אחרון 16 מאי 2022

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.