The website supports Exploer 11 and up

מניעת תסמונת פוסט-טראומטית: ממדעי המוח לטיפול

יום ד' ה-30 במרץ בין השעות 10:30-11:30 בזום

להזמנה לחצו כאן

 

*לינק לזום ישלח עד ערב לפני ההרצאה
**ההשתתפות לא כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה.

 

מרצה: יורם (יורי) גדרון – פרופ' לפסיכולוגיה רפואית, החוג לסיעוד, הפקולטה לרווחה ומדעי הבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 

ההרצאה תעסוק במהות התסמונת הפוסט-טראומטית, בשכיחות שלה באוכלוסיות שונות ואחרי אירועים קשים שונים כולל בילדים. נדבר על הסיבות הנוירופסיכולוגיות של התפתחות התסמונת, נציג ממצאים מחקרים על כישלון שיטת הדיבוב בטיפול בפוסט-טראומה ואת הפער החמור בין הידע המדעי על התסמונת לבין הטיפולים שלרוב עדיין אינם מבוססי-ראיות בהרבה מדינות כולל ישראל. נציג את הרציונל הנוירופסיכולוגי של השיטה להבניית הזיכרון עם נשימות וגאליות וממצאים מחקריים התומכים ביעילותה.עדכון אחרון 16 מאי 2022

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.