The website supports Exploer 11 and up

"צער לך וצער לי על כך מעידות העיניים" – מסלולים של חמלה בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית בגיל ההתבגרות

04 בדצמבר 2023, יום שני⠀|⠀בין השעות 10:00 - 11:00

הרצאה של שעה בזום

לאחרונה, מתפתחת מגמה הולכת וגדלה בחיפוש אחר מנגנון חלופי או משלים כתגובה לאלימות מינית, מתוך הכרה במגבלותיה של מערכת המשפט הפלילי לתת מענים יעילים ומועילים במקרים אלו. מנגנון אפשרי כתגובה לאלימות מינית הוא "צדק מאחה", הרואה בראש ובראשונה את הפשע כמעשה הפוגע באנשים ובמערכות יחסים. חמלה היא אחד מהערכים שיש למקסם בתהליך צדק מאחה, ומוגדרת כמודעות עמוקה לסבל של עצמך ושל זולתך המשולבת עם המוטיבציה להקל עליו.

בהרצאה זו יוצג מחקר המתחקה אחר הופעתה של החמלה בתהליכי צדק מאחה ומזהה את המרכיבים המקדמים אותה לצד החסמים, לרבות היבטים רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים.


מרצה: נטלי הדר
קרימינולוגית, דוקטורנטית, ביה"ס לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה. חוקרת חמלה וסליחה בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית, מנהלת ומייסדת את מעגן מאחה – מרכז לצדק ושיח מאחה.


*ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.עדכון אחרון 4 דצמבר 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.