The website supports Exploer 11 and up

מעשים מיניים בין אחאים – נתונים, דינמיקות ומחשבות על טיפול וחשיפה

16 ביולי, יום ראשון⠀|⠀בין השעות 20:00 - 21:00

מפגש בזום באורך שעה

ההרצאה תעסוק בנושא הטאבו של מיניות בין אחאים כולל מעשים של פגיעה. נתייחס בתחילה לידע שנצבר לאורך השנים לגבי היקף התופעה, הגדרות ומורכבותה. בהמשך, נביא ממצאים מתוך מחקריו של המרצה לגבי דינמיקות שונות של מעשים כפי שתופסים אותם המעורבים וכן מסקנות טיפוליות מתוך המחקר ומחקרים נוספים.

 

מרצה: ד״ר אמתי מרמור
ד"ר מרמור כתב את עבודת הדוקטורט שלו בנושא מעשים מיניים ופגיעות מיניות בין אחאים בקהילות שומרות תורה ומצוות. בנוסף הוא עוסק במחקר, בטיפול בנושאי טראומה מינית ובעבודה עם בעלי התנהגות מינית לא מותאמת ו/או פוגענית.

 

*ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.עדכון אחרון 5 יולי 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.