The website supports Exploer 11 and up

מציאות טראומטית משותפת למטפלים ומטופלים – מחשבות ותובנות מעבודה טיפולית בשורדי מסיבת הנובה ברעים

8 באפריל 2024

יום שני 08/04/2024 | בין השעות 10:00 - 11:00

הרצאה של שעה בזום

מפגש זה הוא חלק מסדרת מפגשי הזום – "חרוב בחירום". המפגשים, בני שעה, מיועדים לשיח ומתן כלים פרקטיים לאנשי מקצוע, בהתמודדות עם ילדים ונוער בשעת מלחמה.

אנו מזמינים אתכם לשיח על מחשבות ותובנות מעבודה טיפולית בשורדי מסיבת הנובה ברעים.

מרצה:

דר' יפעת מור-סלהו חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית הדסה. עובדת סוציאלית קלינית בעלת תואר ראשון, שני ושלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עבודתה ב-15 שנה האחרונות – הן בשדה הטיפולי והן בשדה המחקרי – התמקדה בילדים, בוגרים צעירים, ומבוגרים אשר נחשפו להתעללות, הזנחה ומצוקות אחרות.

עבודת הדוקטוראט שלה בחנה גורמי חוסן של צעירים בוגרי השמה חוץ-ביתית, ובאופן ספציפי את הגורמים להשתלבותם בהשכלה גבוהה. כמלגאית בתר-דוקטוראט של מכון חרוב, היא קיימה שנת השתלמות באוניברסיטת אוקלהומה, בהנחייתו של פרופ' צ'אן הלמן. במסגרת זו, היא הובילה מחקר בנושא טראומטיזציה משנית ורווחה אישית של העוסקים במקצוע העבודה הסוציאלית הנחשפים לטראומות של מטופליהם. בנוסף, היא היתה שותפה למחקר במרכז הורים וילדים, הבוחן את השינוי בתפיסות של הורים בעקבות השתתפות בתוכנית הורות שמטרתה לקדם התקשרות בטוחה בין הורים וילדיהם ולהפחית את הסיכון להתעללות והזנחה.

*לינק לזום ישלח יום לפני ההרצאה.

**ללא תשלום אך יש להירשם מראשעדכון אחרון 3 מרץ 2024

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.