The website supports Exploer 11 and up

עוני, חוסר שיווין חברתי ומצבי סיכון של ילדים: לקראת מדיניות ופרקטיקה מודעת-עוני ומבוססת קהילה

21 במרץ 2023

הוספה ליומן

הרצאה של שעה עם ד"ר יובל סער-הימן, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יום שלישי ה-21 במרץ | כ"ח באדר בין השעות 10:00-11:00

ישנה הסכמה מחקרית רחבה על כך שקיים קשר מובהק בין עוני וחוסר שוויון חברתי לבין התעללות והזנחה של ילדים ומעורבות של משפחות במערכת הגנת הילד. בנוסף, יש הסכמה בנוגע לצורך במעבר מתפיסה אינדיבידואליסטית של התעללות והזנחה בילדים, כזו שממוקדת ב'פרט שנושא את הבעיה', לתפיסה חברתית, שממוקדת במערכות שמעבר לפרט (כמו למשל קהילה, קבוצת השתייכות חברתית, שירותי רווחה)  ובהתערבויות ברמת האוכלוסייה והקהילה.

עם זאת, הידע על  אודות אופי הקשר בין התעללות והזנחה לבין עוני וחוסר שוויון אינו מפותח דיו ויתרה מכך, האופן שבו הידע הקיים יכול להניע פיתוח של מדיניות ופרקטיקה חברתית וקהילתית, לא זכה לתשומת לב מספקת.

בהרצאה זו נציג את הידע הבינלאומי העדכני ביותר על הקשר בין עוני, חוסר שוויון התעללות והזנחה ומעורבות משפחות במערכת הגנת הילד. בנוסף, נציע קווי מתאר ליישום מדיניות ופרקטיקה מודעת-עוני ומבוססת קהילה שמדגישה תמיכה במשפחות, שותפות עם הורים וילדים ופעולה חברתית רחבה למניעת התעללות והזנחה של ילדים.

 

*ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.

 עדכון אחרון 21 דצמבר 2022

הרשמה

אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.