The website supports Exploer 11 and up

על הקשר בין עוני, התעללות והזנחה ומעורבות במערכת הגנת הילד: מהתאוריה לפרקטיקה מודעת-עוני

הרצאה באנגלית של שעה בפלטפורמת ZOOM | יום רביעי 26.5.21 
בין השעות 18:00-17:00

 

  • ההרצאה תינתן בשפה האנגלית במסגרת חרוב ארה"ב.
  • ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.
  • לינק להרצאה ישלח לנרשמים עד הערב שלפני ההרצאה.
  • לנרשמים בחו"ל זהו הקישור להרשמה באתר של חרוב-ארה"ב יש ללחוץ כאן.

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

 

ד"ר יובל סער-הימן, הוא עובד סוציאלי, פוסט דוקטורנט של מכון חרוב ועמית המענק האישי (individual fellowship) של מארי קירי באוניברסיטת Royal Holloway University of London. המחקר של יובל עוסק בהצטלבות של עוני ומצבי סיכון של ילדים וביישום של עבודה סוציאלית מודעת-עוני במערכת הגנת הילד. עבודתו המחקרית, שמבוססת בין היתר על עבודתו כעובד סוציאלי ומדריך במערכת הגנת הילד בישראל, מתמקדת באופן שבו עוני וחוסר שוויון באים לידי ביטוי במפגש הבינאישי בין עובדים סוציאליים למשפחות במערכת הגנת הילד.

 

קיימת הסכמה מחקרית רחבה על כך שמשפחות החיות בעוני מיוצגות בצורה לא פרופורציונלית בתוך מערכת הגנת הילד וכי קיים קשר מובהק בין עוני להתעללות והזנחה. עם זאת, אופי הקשר בין התעללות והזנחה לבין עוני, ויותר מכך, ההשלכות של קשר זה לפרקטיקה ומדיניות, לא זכה לאורך השנים לתשומת לב מספקת. בהרצאה זו אציג את הידע הבינלאומי העדכני אודות הקשר בין עוני, התעללות והזנחה ומעורבות במערכת הגנת הילד ואציע קווי מתאר ליישום של פרקטיקה מודעת-עוני בעבודה עם ילדים והורים במערכת הגנת הילד.

 

 עדכון אחרון 18 מאי 2022

להרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות של חרוב מהספה.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.