The website supports Exploer 11 and up

פגיעות מיניות במרחב המקוון בקטינים עם מוגבלות

הרצאת מומחה 19/4 בין השעות 10:00 – 11:00

 

מה קורה לקטינים עם מוגבלות בתוך המרחב המקוון?

האם הם מוגנים מספיק?

האם הם מכירים את מרחב הפעולה הדיגיטלי?  

ומה עלינו כהורים ואנשי מקצוע לעשות כדי לצמצם את מרחב הפגיעה?

 

בהרצאה נחשף למחקר שבחן אירועי פגיעה מינית בקטינים עם מוגבלות במרחב המקוון דרך ניתוח דוחות אירועי פגיעה של עו"ס לפי חוק הנוער במוקד 105.

 

מרצה: עו"ס אילן אביטן

M.S.W עו"ס ארצי לחוק נוער

מנהל תחום משרד הרווחה והביטחון החברתי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105

*ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.עדכון אחרון 16 אפריל 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.