The website supports Exploer 11 and up

שפה ותקשורת בצל התעללות והזנחה – פורום קלינאיות תקשורת

פורום קלינאיות תקשורת המטפלות בילדים נפגעי התעללות והזנחה:

שפה ותקשורת בצל התעללות והזנחה

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

מרץ – דצמבר 2021

עלות: 350 ₪

 

מטרות הפורום
 • למידה משותפת של קלינאיות תקשורת בנושא טיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות הרצאות מקצועיות ותיאורי מקרה.
 • יצירת מאגר ידע, ופיתוח עקרונות וקווי יסוד לטיפול באוכלוסיית ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
 • ביסוס קבוצת קלינאיות תקשורת אשר יתמחו בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה ויובילו שיח בנושא, הגברת מודעות והפצת ידע.
קהל היעד
 • קלינאיות תקשורת מוסמכות אשר עובדות עם בפועל עם אוכלוסיות של ילדים בסיכון.
 • ותק של 3 שנים לפחות.
דרישות הקורס
 • נוכחות מלאה ב-90% מהמפגשים.
 • קריאת מאמרים וחומר מקצועי נוסף.
 • הצגת תיאור מקרה.
מבנה הקורס והמקום
 • 10 מפגשים אחת לחודש.
 • המפגש הראשון והאחרון יתקיימו בשעות הבוקר באופן פרונטלי ככל שיתאפשר (באם לא יתאפשר המפגשים יתקיימו בזום).
 • המפגש הפותח יתקיים ביום שני 1/3/2021 בקמפוס חרוב בירושלים בשעות 8:30 – 15:00. (הודעה לגבי מפגש הסיום תימסר בהמשך).
 • שאר המפגשים יתקיימו באופן מקוון בימי ראשון בערב בין השעות 18:00 – 21:30 ויכללו הרצאה מקצועית ולאחריה שני תיאורי מקרה.
נושאי ותאריכי המפגשים*

 

מפגש ראשון – 1/3/21:
טראומה והשלכותיה. כיצד מדברים על טראומה?
מפגש שני -18/4/21:
עקרונות התערבות בטראומה.
מפגש רביעי – 23/5/21:
השפעות הטראומה על התפתחות השפה והתקשורת.
מפגש חמישי – 20/6/21:
הקשר הטיפולי בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
מפגש שישי – 11/7/2:
עבודה על אפיוני שפה וחשיבה מילולית בקרב ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
מפגש שביעי – 12/9/21: 
עבודה על מיומנויות תקשורת ופרגמטיקה בקרב ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
מפגש שמיני – 17/10/21:
הדרכת הורים בצל טראומה כחלק מטיפול שפה ותקשורת.
מפגש תשיעי – 14/11/21:
הדרכה והעצמה הורית בטיפול בילדים מרקע של הזנחה.

 

*נושאי המפגשים משוערים ועשויים להשתנות.

המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות.

 

על המועמדים לשלוח עד לתאריך 15 לפברואר 2021:

 • קורות חיים

 • רישיון

הקבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי.

את הפרטים יש לשלוח לתמר צ'רקה בדוא"ל
tamar@haruv.org.il


עדכון אחרון 16 פברואר 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.