The website supports Exploer 11 and up

קול קורא – תוכניות לימוד לעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות

קול קורא מעודכן להורדה

מכון חרוב מודיע על תוכניות לימוד ייחודיות לעובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים, לשנת העבודה 2020 בנושאים הבאים:

לגדול בצל הורות מורכבת ואלימות במשפחה

עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים נדרשים לעבודה אינטנסיבית ומורכבת עם ילדים בסיכון ובני משפחותיהם. עו"סים לחוק הנוער, עו"סים לסדרי דין וכן עובדי משפחה, נערות ואלימות, נמצאים בקו הראשון בחזית ההתמודדות עם הנושא המורכב הזה ומהווים דמויות משמעותיות עבור הילדים והמשפחות.
מטרת ההשתלמות הינה להעניק לעו"סים כלים לעבודה עם אוכלוסייה זו ולהרחיב את הידע שלהם בנושאים הקשורים לילדים בסיכון בכלל וילדים נפגעי התעללות בפרט.
ההשתלמות כוללת את הנושאים הבאים: איך מדברים על הסיכון?, משפחות מסכנות רב דוריות – על התופעה, איך ניתן לעצור את המעגל הבין-דורי?, השפעת טראומה על התפתחותם של ילדים ומשפחות, כלים להתמודדות עם התנגדות בטיפול, התמודדות עם משפחות תוקפניות ואלימות – סדנא עם שחקני מ.ס.ר, עבודה עם הורים על הורות, מפגש טיפולי משותף הורים וילדים, שפת הדיבור עם ילדים צעירים, מיומנויות לניהול שיחה טיפולית עם ילדים, שפת הדיבור עם מתבגרים, מיומנויות לניהול שיחה טיפולית עם מתבגרים, טראומיזציה משנית בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות.

ילדים במשפחות בסכסוך זוגי בעצימות גבוהה

ההתערבות מול משפחות המגיעות למחלקות לשירותים חברתיים כאשר הן מצויות בסכסוך הורי קשה דורשת להכיר גם בצרכים האישיים של ההורים העסוקים כל כולם בסכסוך הזוגי, וגם בצרכים של הילד שחווה אירוע דחק קשה ביותר. הילד מוצא עצמו פעמים רבות מתמודד עם קונפליקט נאמנות קשה כאשר הוא מצוי בתווך של הסכסוך.
ילדים הגדלים במשפחות עם סכסוך הורי בעצימות גבוהה מושפעים רבות מן הסכסוך. הספרות מלמדת כי ילדים אלו נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח דיכאון, התנהגות אנטי סוציאלית, בעיות התנהגות וקשיים בלמידה.
במסגרת ההשתלמות, נתייחס לסוגיות מרכזיות בעבודה עם משפחות בסכסוך גירושין, נדון בעקרונות להתערבות מול הורים, ילדים וגורמי החוק והמשפט במצבי סכסוך מורכבים הכוללים גם ניכור הורי והסתה קשה.

התערבויות מוכוונות טראומה בטיפול בילדים ובמשפחותיהם

ההשתלמות תעניק כלים להערכה והתערבות במצבי טראומה או דחק של ילדים המגיעים לפתחן של מחלקות הרווחה.

מחלקה לשירותים חברתיים המעוניינת בקורס, תעבוד עם נציגה ממכון חרוב כדי להתאים את התוכנית לצרכי המחלקה (תכנים, דגשים, מספר מפגשים, מועדים וכו'). הקורסים יתקיימו ברשות המקומית.

מחלקות המעוניינות בתכנית למידה לשנת 2020 מוזמנים ליצור קשר עם איילת רוזנטל בדוא"ל: ayelet@haruv.org.ilעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.