The website supports Exploer 11 and up

קול קורא: קורס להכשרת רופאי ילדים בנושא התעללות והזנחה בילדים – 2024

יומיים רצופים במלון דן ירושלים, בתאריכים 20 - 21 בפברואר 2024
ארבעה ימי הכשרה מלאים נוספים יתקיימו בתאריכים: 6.3, 18.3, 2.4, 15.5

(מיקום מדוייק יקבע בהמשך)

 

לרופאי ילדים תפקיד משמעותי בשמירה על בריאות ילדים ורווחתם וסיוע להורים בגידול ילדים בריאים ושמחים יותר. עם השנים אנו מבינים יותר את חשיבות המעורבות של רופאים ורופאות במניעה, באיתור, בזיהוי ובהפניית ילדים נפגעים לטיפול. זאת, לאור האמון הרב שמשפחות רוחשות לתפקיד הרופא.

תכני הקורס

התמודדות עם התעללות בעולם ובישראל; מבוא להתעללות והזנחה; פגיעות פיזיות; פגיעות מיניות; פגיעה נפשית; הזנחה; הערכה פסיכוסוציאלית; רפואה משפטית; מענים לילדים נפגעים; הליך משפטי; ניהול מקרה בידי רופאי ילדים; השלכות קצרות וארוכות טווח של טראומה על המוח; הרופא כדמות מרכזית באיתור ובטיפול.

מסגרת ההכשרה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות הקורס:

מיאדה קרגוולי: Mayada@haruv.org.il , טלפון: 077-51503100 שלוחה 325

רבקה כהן:  rivka@haruv.org.il, נייד: 053-7631348

מחיר למשתתף: 2,000 ₪

לפרטים נוספים:

רבקה כהן

rivka@haruv.org.il

077-5150300

שלוחה 320

מיאדה קרגוולי

mayada@haruv.org.il

077-5150300

שלוחה 325עדכון אחרון 11 מרץ 2024

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.