The website supports Exploer 11 and up

קורסי הכשרה לפרקליטים

קורסים בשנת 2018:


 

קורס בסיסי

מטרה: להעניק לעוד קבוצה מובילה של פרקליטים מומחיות מקיפה בנושאים הנוגעים להתעללות בילדים; להעמיק את הבנת הפרקליטים ואת רגישותם לצרכים ולבעיות של אוכלוסיית הילדים נפגעי עבירה, להגביר את שיתוף הקטין בהליך המשפטי, ולהבין את המורכבות של הסביבה הפסיכו-סוציאלית של הילד.

קהל היעד: פרקליטים במחוזות השונים

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 20

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

קורס מתקדם

מטרה: לספק מידע מתקדם על ילדים נפגעי התעללות והזנחה, על היבטים משפטיים וטיפוליים.

קהל היעד: פרקליטים במחוזות השונים, בוגרי קורס הבסיס

מספר מפגשים: 3

מספר משתתפים: 30

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


קורסים בשנת 2017:


 

קורס בסיסי

מטרה: להעניק לקבוצה מובילה של פרקליטים, מומחיות מקיפה בנושאים הנוגעים להתעללות בילדים; להעמיק את הבנת הפרקליטים ואת רגישותם לצרכים ולבעיות של אוכלוסיית הילדים קורבנות הפגיעה וההתעללות, וכן לחדד את תפקידם בייצוגו של הילד, בחיזוקו ובשיתופו הפעיל בהליך המשפטי, ובהבנת המורכבות של הסביבה הפסיכו-סוציאלית שלו.
קהל יעד: פרקליטים במחוזות השונים

מס' מפגשים: 6
מס' משתתפים: 35

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

קורס מתקדם

מטרה: לספק מידע מתקדם על ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ובכלל זה היבטים משפטיים וטיפוליים
קהל יעד: פרקליטים במחוזות השונים, בוגרי קורס הבסיס

מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 35

מיקום: קמפוס חרוב לילדיםעדכון אחרון 27 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.