The website supports Exploer 11 and up

קורס להכשרת מרצים מהדרום למכון חרוב

הקורס יתקיים בין התאריכים 12/11 – 24/12/2019

העוגן הקהילתי, רחוב משה דיין 1, באר שבעעדכון אחרון 27 מאי 2021

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.