The website supports Exploer 11 and up

קריסתו ושיקומו של המרחב המעברי כביטוי לטראומה והחלמה – המשחק ככלי אבחוני וטיפולי

07, 14, 21, 28 בפברואר⠀|⠀ימי רביעי, בין השעות 09:30 - 11:00

ארבעה מפגשים בזום

מטרת השתלמות זו, לגבש ראייה אבחונית ויכולת טיפולית לעבודה באזורי טראומה ודיסוציאציה, הבאים לידי ביטוי בסימפטומים עיקשים וקשים. לשם כך יש צורך בהתערבויות מותאמות, שמאפשרות בנייה ושיקום של המרחב המעברי והמשחקי. ההשתלמות מלווה בדוגמאות קליניות רבות להמחשה.

מרצה: יפעת קלוש-יגל

פסיכולוגית קלינית בכירה ומדריכה מוסמכת. לומדת ומלמדת את הגותו של ויניקוט, מרצה על טראומה, ודיסוציאציה ושימוש במשחק ככלי טיפולי מזווית תיאורטית זו. מלמדת ומרצה בבתי ספר לפסיכותרפיה של בר אילן ומרכז ויניקוט, במשרד הבריאות, בהכשרות ובמרכזים לפגיעות מיניות. קליניקה בתל מונד.

תאריך נושא ההרצאה
07 בפברואר
- טראומות מוקדמות כמצע לסיכון לטראומות מאוחרות ולהתפתחות סימפטומים עיקשים וקשים.
- התפתחות המרחב המעברי והמשחק.
14 בפברואר
- התפתחות פתולוגית של המרחב המעברי והמשחק, כביטוי לטראומה מוקדמת ומאוחרת, ולסימפטומים עיקשים.
- השפעתן של טראומה ודיסוציאציה על צמצום המרחב המעברי והמשחקי של המטופל והמטפל.
21 בפברואר
- המשחק ככלי אבחוני וטיפולי - מהתיאוריה לקליניקה.
28 בפברואר
- טכניקות להתערבות באזורי טראומה ודיסוציאציה.

מחיר: 200 ש"ח.

*המחיר עבור ארבעת המפגשים.עדכון אחרון 6 דצמבר 2023

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם לפעילויות אחרות באתר.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.