The website supports Exploer 11 and up

רב-תרבותיות בהקשר של ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה

סדרה של ארבעה מפגשים בני שעה וחצי בzoom שתערך בחודש נובמבר
ימי רביעי 04/11, 11/11, 18/11, 25/11 | בין השעות 21:30-20:00
מחיר הסדרה: 80 ₪

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

להתרשמות והרצאת מבוא לסידרה זו ניתן לצפות בהרצאתה של פרופ' דורית רואר-סטריאר סיכון ומוגנות בקרב ילדים מאוכלוסיות מגוונות בראייה מודעת הקשר

 

חממת נבט חממה למחקר והכשרה מודעי הקשר לילדים בסיכון:

נבט היא מסגרת רב תחומית למחקר והכשרה שנועדה לשמש כחממה על מנת להעצים חוקרים צעירים ואנשי מקצוע. בנבט שואפים ליצור ולפתח ידע ומדיניות ולקדם פרספקטיבות מודעות הקשר עבור אנשי מקצוע וסוכנויות המספקים שירותים לילדים ומשפחותיהם בקונטקסט בין-תרבותי ובינלאומי. צוות החוקרים בחממת נבט מגיע מקבוצות אוכלוסייה שונות ומדיסיפלינות מגוונות, בין היתר: עבודה סוציאלית וקהילתית,  קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך, אנתרופולוגיה ורפואה.

 

מפגש 1- יום ד' 04/11/2020

הזנחה ואלימות בפרספקטיבה תרבותית דוגמאות מקבוצות שונות | נתנאל גמרא

בהרצאה זאת תידון ענישה גופנית כפי שהיא מופיעה בקבוצות אוכלוסייה שונות (חרדים, בדואים, עולים מברה"מ, עולים מאתיופיה). ההסברים הניתנים והבדלים בין אנשי טיפול ובין הורים לגבי התופעה.

הזנחה גם היא מושג תלוי הקשר ובחלקה השני של ההרצאה ידונו פערים בין אנשי טיפול והורים  מקבוצות שונות לגבי מושג זה.

 

מפגש 2- יום ד' 11/11/2020

הגירה ועולים: אתגרים בטיפול מותאם הקשר במשפחות | ד"ר נעמי שמואל וישיטו שמואל, מנהלת מרכז ווסטה צגה – לפסיכותרפיה מותאמת תרבות

במפגש זה יוצג מודל טיפול המשלב היבטים תרבותיים של עולי אתיופיה, ויתקיים דיון לגבי הצורך במודלים ייחודיים בהתערבות עם מהגרים הבנויים על הבנת אתגרי ההגירה מול מודלים אוניברסאליים.

 

מפגש 3- יום ד' 18/11/2020

סיכון ומוגנות בעיני אבות מקבוצות שונות מפרספקטיבה מודעת הקשר | יאן סרדצה וליטל יונה

קולותיהם של אבות מקבוצות אוכלוסייה שונות נעדרים מהמחקר והשיח בתחומי התעללות והזנחת ילדים. במפגש זה יוצגו קולות של אבות מקבוצות אוכלוסיה שונות (חרדים, עולים, פלשתינאים, אבות החיים בעוני) ויוצגו עמדותיהם בנושאי סיכון מוגנות ומעורבות בחיי ילדיהם.

 

מפגש 4- יום ד' 25/11/2020

המפגש הבין תרבותי מעיני המטפל והמטופל בראיה מודעת הקשר | דורית רואר-סטריאר והפסיכולוגית סלעינועה פנטה

במפגש זה יוצגו עקרונות טיפול מודע הקשר וינתנו דוגמאות לגבי הדינאמיקה של יחסי הכוח, הסטריאוטיפים ההדדים והדרכים להתמודד עם חוסר הבנות הנובעות מהקשרים שונים של הטיפול, המטופל והמטפל.

***המפגש יסכם את הסדרה ויעמוד גם על תובנות שעלו במהלך המפגשים השונים.

 

 

HILAעדכון אחרון 29 נובמבר 2020

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.