The website supports Exploer 11 and up

שפה ותקשורת בצל התעללות והזנחה – פורום קלינאיות תקשורת המטפלות בילדים נפגעי התעללות והזנחה

מרץ 2022 – ינואר 2023

מחיר: 400 ₪

להורדת ההזמנה לחצו כאן

מטרות הפורום

 • למידה משותפת של קלינאיות תקשורת בנושא טיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות הרצאות מקצועיות ותיאורי מקרה.
 • יצירת מאגר ידע, ופיתוח עקרונות וקווי יסוד לטיפול באוכלוסיית ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
 • ביסוס קבוצת קלינאיות תקשורת אשר יתמחו בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה ויובילו שיח בנושא, הגברת מודעות והפצת ידע.

קהל היעד

 • קלינאיות תקשורת מוסמכות אשר עובדות עם בפועל עם אוכלוסיות של ילדים בסיכון.
 • ותק של 3 שנים לפחות.

 

דרישות הקורס

 • נוכחות מלאה ב-90% מהמפגשים.
 • קריאת מאמרים וחומר מקצועי נוסף.
 • הצגת תיאור מקרה.

 

מבנה הקורס והמקום

 • 10 מפגשים אחת לחודש
 • המפגש הראשון והאחרון יתקיימו בשעות הבוקר באופן פרונטלי ככל שיתאפשר (באם לא יתאפשר המפגשים יתקיימו בזום.
 • המפגש הפותח יתקיים ביום ראשון 20/3/22 בקמפוס חרוב בירושלים בשעות 10:30 – 16:30.
 • מפגש הסיום יתקיים ביום ראשון 8/1/23 בקמפוס חרוב בירושלים בשעות 10:30 – 16:30.

 

 • שאר המפגשים יתקיימו באופן מקוון בימי ראשון בערב בין השעות 18:00 – 21:15 ויכללו הרצאה מקצועית ולאחריה שני תיאורי מקרה.
 • להלן תאריכי המפגשים:

תאריך

נושא המפגש

10.4.22 השלכות של טראומה על ילדים והורים
15.5.22 מדוע וכיצד לדבר על טראומה?
26.6.22 טראומה והשלכותיה על ילדים עם צרכים מיוחדים
17.7.22 השלכות של טראומה על התפתחות שפה ותקשורת
11.9.22 הקשר הטיפולי בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה
23.10.22 חידושים ומחקר בנושא שפה ותקשורת בילדים נפגעי התעללות והזנחה
13.11.22 מרפאת חרוב לילדים- נקודת המבט הרב מקצועית בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה
11.12.22 הדרכת הורים בצל טראומה כחלק מטיפול שפה ותקשורת

 

*נושאי המפגשים משוערים ועשויים להשתנות.

*המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות.

 

על המועמדים לשלוח עד לתאריך 3 במרץ 2022:

 • קורות חיים
 • רישיון

לתמר צ'רקה:  tamar@haruv.org.il

 

הקבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי.

 

 עדכון אחרון 17 מרץ 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.