The website supports Exploer 11 and up

נובמבר 2023 - מרץ 2024

פורום קלינאיות תקשורת המטפלות בילדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרות הפורום

קהל היעד

דרישות הקורס

מבנה הקורס והמקום

הקורס יכלול 10 מפגשים, אחת לשבועיים.

תאריך נושא המפגש
06 בנובמבר
מפגש פתיחה
19 בנובמבר
השלכות של טראומה על ילדים והורים
03 בדצמבר
מדוע וכיצד לדבר על טראומה?
24 בדצמבר
טראומה והשלכותיה על ילדים עם צרכים מיוחדים
07 בינואר
השלכות של טראומה על התפתחות שפה ותקשורת
21 בינואר
הקשר הטיפולי בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה
04 בפברואר
חקירות מיוחדות- כיצד מתבצעת חקירת ילדים?
18 בפברואר
ויסות וטראומה בילדים נפגעי התעללות והזנחה
03 במרץ
הדרכת הורים בצל טראומה כחלק מטיפול שפה ותקשורת
17 במרץ
מפגש סיום

*נושאי המפגשים משוערים ועשויים להשתנות.
*המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות.

הרשמה

על המועמדים לשלוח בדוא"ל:

תמר צ'רקה – tamar@haruv.org.il
עד לתאריך 08 באוקטובר 2023

*הקבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי!

מחיר למשתתף: 450 ₪עדכון אחרון 18 ספטמבר 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.