The website supports Exploer 11 and up

שפה ותקשורת בצל התעללות והזנחה

פורום קלינאיות תקשורת המטפלות בילדים נפגעי התעללות והזנחה

ההרשמה הסתיימה

מטרות הפורום

קהל היעד

דרישות הקורס

מבנה הקורס והמקום

הקורס יכלול 10 מפגשים, אחת לשבועיים בזום.

המפגשים יתקיימו בימי ראשון, בין השעות 16:00-19:15

תאריך נושא המפגש
24 בדצמבר
טראומה בילדים - מצבי חירום ומלחמה
7 בינואר
מדוע וכיצד לדבר על טראומה?
21 בינואר
התעללות והזנחה בילדים - על התופעה ומניעתה
4 בפברואר
טראומה והשלכותיה על ילדים עם צרכים מיוחדים
18 בפברואר
השלכות של טראומה על התפתחות שפה ותקשורת
3 במרץ
ויסות וטראומה בילדים נפגעי התעללות והזנחה
17 במרץ
טיפול קלינאית תקשורת בילדים נפגעי התעללות והזנחה
7 באפריל
חובת הדיווח וחקירות ילדים
5 במאי
הדרכת הורים בצל טראומה כחלק מטיפול שפה ותקשורת
19 במאי
מפגש סיום

*נושאי המפגשים משוערים ועשויים להשתנות.
*המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות.

הרשמה

על המועמדים לשלוח בדוא"ל :

תמר צ'רקה – tamar@haruv.org.il

*הקבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי!

מחיר למשתתף: 450 ₪עדכון אחרון 21 דצמבר 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.