The website supports Exploer 11 and up

תוכניות מבוססות עקרונות טראומה 2018

מכון חרוב מספק הכשרה בנושא התערבות טיפולית מבוססת עקרונות של טראומה לארגוני רווחה ובריאות הנפש המטפלים בילדים ובמשפחות. "העדשה של טראומה" מדגישה את עקרונות וגופי ידע כגון:

• השפעתה של טראומה בילדות על ההתפתחות
• התקשרות בילדות המוקדמת והקשר שלה לטראומה
• השפעת הטראומה על ההורות
• התמודדות אנשי המקצוע עם ילדים והורים שחוו אירועים טראומתיים
• התערבויות טיפולית מבוססות עקרונות של טראומה (התמקדות במוגנות, דיבור ישיר על טראומה, בניית נרטיב טראומתי, התערבות פסיכו-חינוכית ועוד)

מטרתה של הכשרה זו – לעודד אנשי מקצוע לזכור את מצב הילד בעת הטיפול במשפחות שעברו אירועים טראומתיים, לערב את הילדים בהתערבויות טיפוליות ולשמור על התמקדות בטראומה בטיפול במשפחה כולה.

 


 

התערבות טיפולית עם נערים ומשפחות במשבר ובמצבי טראומה – תוכנית המשך

שותפים: כפר הנוער העוגן הקהילתי

רקע ומטרה: בשנה שעברה התקיימה הכשרה של הצוות המוביל של העוגן הקהילתי אשר הוסיפה את "עדשת הטראומה" בתהליך הטיפול עם הנערים והמשפחות. התוכנית העניקה להם כלים למפגש עם משפחות וילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. מטרת התוכנית – להעמיק את הלמידה של עקרונות ההתערבות ב"עדשת הטראומה" ולתרגל את הכלים שנלמדו. דגש מיוחד הושם על "הדיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם ויחד.

קהל יעד: עו"סים, מנהלים ורכזים של המסגרות השונות של העוגן הקהילתי

מספר מפגשים: 8

מספר משתתפים: 35

מיקום: באר שבע


 

הכשרה לצוותים של בתי המעבר רעים ובית שרמן: כלים להתערבות עם ילדים צעירים שחוו טראומה

שותפים: עמותת "בית לכל ילד"

מטרה: להעניק כלים להתערבות לצוות הטיפולי ולצוות המדריכים בבתי המעבר בית שרמן ורעים דרך היכרות עם עולם התוכן של טראומה בילדות, השפעותיה על ילדים ודרכים להתערבות עם ילדים צעירים שחוו אירועים טראומטיים בקשר עם משפחתם.

קהל יעד: הצוות הטיפולי וצוות המדריכים

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 30

מיקום: ירושלים


 

הכשרה בנושא עבודה מבוססת טראומה לצוות קידום נוער ירושלים

שותפים: מחלקת קידום נוער ירושלים

מטרה: להקנות לעובדים עם נערות במצוקה עקרונות עבודה מבוססת טראומה.

קהל יעד: עובדי המחלקה

מספר מפגשים: 3

מספר משתתפים: 25

מיקום: מכון חרוב


 

הכשרה למנחות אומנה בנושא עקרונות התערבות של "עדשת הטראומה"

שותפים: ארגון "שחר" שירותי אומנה

מטרה: להקנות למנחות האומנה עקרונות התערבות של "עדשת הטראומה" מול הורי אומנה וילדים שהוצאו מבתיהם. השנה ההכשרה מתמקדת בסיכום התכנים שנלמדו בשנתיים הקודמות ובדגשים יישומיים בעבודתה של מנחת האומנה.

קהל יעד: מנחות אומנה

מספר מפגשים:  3

מספר משתתפים: 70

מיקום: תל אביב


תוכניות בנושא טראומה למחלקות לשירותים חברתיים


 

התערבות טיפולית עם ילדים ומשפחות במצבי טראומה ומשבר

שותפים: אגף הרווחה, עיריית חיפה

מטרה: להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות וילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. דגש מיוחד הושם על "הדיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם ויחד.

קהל יעד: עובדים סוציאליים במחלקות רווחה בעיריית חיפה ועובדים סוציאליים במרכזי הורים-ילדים

מספר מפגשים: 8

מספר משתתפים: 36

מיקום: חיפה


 

הכשרת עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות – המועצה האזורית חוף הכרמל

שותפים: המועצה האזורית חוף הכרמל

מטרה: להתמקד בסוגיות מרכזיות בעבודה עם משפחות בסכסוך גירושין בעצימות גבוהה, ובאופן ספציפי בסוגיות של ניכור הורי וסרבנות קשר, התערבות טיפולית עם ילדים על רקע הסכסוך, מנגנוני פיצול של הורים במצבי סכסוכים קשים.

קהל היעד: עובדי המחלקה לשירותים חברתיים, עו"סים לחוק הנוער, עו"סים לסדרי דין ועובדי משפחה במועצה

מספר מפגשים: 4

מספר משתתפים: 30

מיקום: המועצה האזורית חוף הכרמל


 

השתלמות בנושא "עדשת הטראומה" לעו"ס משפחות של אגף הרווחה בנתניה

שותפים: המינהל לשירותים חברתיים בעיריית נתניה

מטרה: להעניק כלים במפגש עם משפחות וילדים במצבי טראומה ובמצבי משבר קשים מתוך התבוננות ושימוש ב"עדשת הטראומה" והטמעתה ובדגש על "הדיבור על טראומה" עם ילדים והוריהם.

קהל יעד: עובדים סוציאליים

מספר מפגשים: 5

מספר משתתפים: 80

מיקום: נתניה


 

השתלמות למרכזי הורים וילדים חדרה ופרדס חנה בנושא עקרונות התערבות מבוססת טראומה

מטרה: להקנות כלים ליישום עקרונות התערבות מבוססת טראומה.

קהל יעד: עובדים סוציאליים במשרדי רווחה בחדרה ובפרדס חנה

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 30

מיקום: פרדס חנה


 

הכשרת מטפלים בביתר עילית לטיפול בילדים שנפגעו מינית

שותפים: אגף הרווחה ביתר עילית ושפ"ח ביתר עלית

מטרה: להכשיר מטפלים חרדים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית.

קהל יעד: מטפלים ברווחה, בשפ"ח ובמרכז הורים-ילדים בביתר עילית

מספר מפגשים: 15

מספר משתתפים:  28

מיקום: ביתר עילית


 

קורס בנושא התערבות מבוססת טראומה למטפלים במועצה האזורית שומרון

שותפים: המועצה האזורית שומרון

מטרה: להקנות עקרונות עבודה בנושא התערבות מבוססת טראומה.

קהל יעד: מטפלים בשירותים האלה: מרכז לטיפול בהורים ובמתבגרים, המחלקה לשירותים חברתיים, התחנה לטיפול בילד ובמשפחה, היחידה לטיפול בטראומה, אובדן ושכול

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 30

מיקום: ברקן


 

התערבות טיפולית עם ילדים ומשפחות במצבי טראומה ומשבר – המועצה האזורית הר חברון

שותפים: המועצה האזורית הר חברון

מטרה: להקנות עקרונות של התערבות לפי "עדשת הטראומה". 

קהל יעד: עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בארגונים שונים באזור המועצה האזורית הר חברון, ובכלל זה שפ"ח, מחלקות רווחה, מרכזי חוסן ועוד

מספר מפגשים: 5

מספר משתתפים: 35

מיקום: המועצה האזורית הר חברון


 

תוכנית לימוד עקרונות טיפול בטראומה לעו"סים במרכזי הורים-ילדים אשדוד

שותפים: עיריית אשדוד

מטרה: להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות וילדים שחוו אירועים טראומטיים, בדגש מיוחד על "הדיבור על טראומה" עם ילדים, הוריהם ויחד.

קהל יעד: עובדים סוציאליים במרכזי הורים-ילדים באשדוד ועובדים סוציאליים של מחלקות הרווחה השונות

מספר מפגשים: 8

מספר משתתפים: 22

מיקום: אשדוד


 

התערבות טיפולית עם ילדים ומשפחות במצבי טראומה ומשבר בשדרות

שותפים: מרכז הורים-ילדים, חוסן, שפ"ח ואחרים, עיריית שדרות

מטרה: לספק ידע תיאורטי בתחומי הדעת שהמודל מבוסס עליהם והבנה קלינית ראשונית של הערכה, פורמולציה והתערבויות קליניות הלכה למעשה.

קהל יעד: עו"סים ומטפלים במגוון שירותים בשדרות והאזור, כגון מרכז הורים-ילדים, מרכזי חוסן ועוד

מספר מפגשים: 9

מספר משתתפים: 23

מיקום: שדרות


 תוכניות מבוססות "עדשת הטראומה" בשיתוף עמותת "אור שלום"


 

עבודה טיפולית עם "עדשת הטראומה" במעון פוסט-אשפוזי

שותפים: "אור שלום"

מטרה: להעשיר את הידע המקצועי ואת ארגז הכלים של הצוות בתחום הטיפול בבנות במעון פוסט-אשפוזי, באמצעות הוספת תוכני "עדשת הטראומה".

קהל יעד: כלל הצוות של בית גולדשמידט (מנהל, רכז, אם בית, עו"סים, פסיכולוגים, מורים)

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 20

מיקום: מעון בית גולדשמידט, מבשרת ציון


 

עבודה עם משפחות אומנה בגישה של התערבות מבוססת עקרונות טראומה

שותפים: "אור שלום"

מטרה: להקנות למטפלים ידע וכלים בעבודה עם אומנת קרובי משפחה ועם ילדי אומנה עם מוגבלויות – המשך תוכנית הבסיס למנחי אומנה של "אור שלום".

קהל יעד: צוותים של שירותי האומנה

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: כ-50

מיקום: קריית אונו וכפר סבא


 

"עדשת הטראומה" למטפלים במשפחתונים ובמעונות לילדים

שותפים: "אור שלום"

מטרה: להעשיר את הידע המקצועי ואת ארגז הכלים בתחום הטיפול בילדים ומשפחות באמצעות הוספה של "עדשת הטראומה".

קהל יעד:  מנהלים וצוותים טיפוליים של משפחתונים ומעונות של "אור שלום"

מספר מפגשים: 23

מספר משתתפים: 22

מיקום: משרדי "אור שלום", הרטובעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.