The website supports Exploer 11 and up

תוכניות בתחום של ילדים עם מוגבלויות 2017-2018

תוכניות בשנת 2018:


 

תוכנית למידה לעובדים סוציאליים במחלקת השיקום אשקלון

שותפים: מחלקת השיקום, עיריית אשקלון         

מטרה: להכשיר עובדים  לזיהוי ואיתור של חשד להתעללות בילדים, ולתת כלים להתערבות כדי להגן על הילדים ולטפל בהם לאחר הפגיעה.

קהל יעד: עו"סים במחלקת השיקום בעיריית אשקלון, עו"סים במסגרות שיקום בקהילה

מספר מפגשים: 4         

מספר משתתפים:  18   

מיקום: אשקלון


 

תוכנית למידה לעובדים סוציאליים במחלקת השיקום, אשדוד

שותפים: עיריית אשדוד

מטרה: לתת כלים לזיהוי ואיתור של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ולסיוע בשלבי הטיפול בהם לאחר הפגיעה. להעלות את המודעות להגנה שילדים עם צרכים מיוחדים זקוקים לה.

קהל יעד: עו"סים במחלקת השיקום בעיריית אשדוד, עו"סים במחלקה במסגרות שיקום בקהילה   

מספר מפגשים: 4

מספר משתתפים: 35                                                                                                  

מיקום: המרכז לטיפול בנפגעי התמכרות ואלכוהול, אשדוד


 

תוכניות בשנת 2017:


 

תכנית למידה למטפלים בילדים עם אוטיזם

מטרה: להכשיר מטפלים לאיתור ילדים עם אוטיזם נפגעי התעללות והזנחה ולטיפול בהם

קהל יעד: צוות אנשי הטיפול הרגשי של העמותה לילדים בסיכון

מס' מפגשים: 8

מס' משתתפים: 20

מיקום: חולון


 

חינוך מיני חברתי: מניעת פגיעה – זיהוי פגיעה מינית אצל ילדים ומתבגרים עם אוטיזם

שותפים: העמותה לילדים בסיכון

רקע ומטרה: יש חשיבות רבה למתן מענים חינוכיים וטיפוליים הן לילדים ומתבגרים עם אוטיזם והן לסביבה המשפחתית, החינוכית והטיפולית שלהם, כדי לאפשר מימוש זכויותיהם בתחום המיני-חברתי באופן בריא, מותאם ומוגן, בד בבד עם הימנעות ממצבי ניצול, סיכון ופגיעה

קהל יעד: פסיכולוגים, עוסי"ם, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת המטפלים בילדים ונוער עם אוטיזם בעמותה לילדים בסיכון

מס' מפגשים: 8

מס' משתתפים: 25

מיקום: חולון


 

הרצאות בנושא וויסות חושי ככלי טיפולי בילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה 

רקע ומטרה: מצבים של חוסר וויסות אופייניים לילדים נפגעי אלימות, ועל אחת כמה וכמה – בילדים עם צרכים מיוחדים המתמודדים לעתים קרובות גם עם קשיים בוויסות החושי. לצד המודעות לקשיים שיכולים להתעורר על רקע חושי ולאופן שילדים אלו חווים את העולם מבחינה זו, הערוץ החושי יכול להיות גם ערוץ מווסת, ולכן הוא כלי חשוב בתהליך הטיפולי; בהרצאות ניתן הבסיס להבנת ההתפתחות של מערכות החוש לצד עקרונות מנחים לשימוש בערוץ החושי כגורם מווסת בטיפול.

קהל היעד: צוות המטפלים במרכז הטיפולי שקל

מס' מפגשים: 2

מס' משתתפים: 12

מיקום: קמפוס חרוב לילדיםעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.