The website supports Exploer 11 and up

תוכניות עובדים זרים

 

תוכניות בשנת 2017:


 

מסיל"ה

שותפים: מסיל"ה
מטרה: להקנות ידע והדרכה בנושא טיפול דיאדי ממוקד טראומה
קהל יעד: עו"סיות ומדריכות במסיל"ה
מס' מפגשים: 5 + 7 הדרכה
מס' משתתפים: 25
מיקום: מרכז ידע אשלים (מיד"א), רמת גן


 

עבודה עם אוכלוסייה שעברה טראומה

מטרה: להעלות את המודעות לנושא ולהתמודד איתו
קהל יעד: הגננות ב'בייביסיטרים' של מהגרי העבודה בתל אביב
מס' מפגשים: 5
מס' משתתפים: 20
מיקום: מסיל"ה תל אביבעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.