The website supports Exploer 11 and up

תוכנית לימוד בזום בנושא: טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית – 2024

מועד תחילת הקורס: יום שני, 26 בפברואר 2024

מטרות תוכנית הלימוד

להגדיל את מאגר אנשי המקצוע המתמחים בטיפל בילדים שנפגעו ובבני משפחותיהם באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה.

קהל היעד

דרישות הקורס

מבנה הקורס

על המועמדים לשלוח עד לתאריך 30 בינואר 2024

לטלי שלומי בדוא"ל: talis@haruv.org.il

*לקראת פתיחת הקורס יתקיים ראיון קבלה אישי למועמדים

מחיר למשתתפ/ת בתוכנית: 3,500 ש"חעדכון אחרון 6 מאי 2024
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.