The website supports Exploer 11 and up

תוכנית לימוד בזום בנושא – טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית

31 באוקטובר 2024 - 6 במרץ 2025

מועד תחילת הקורס: יום חמישי, 31 באוקטובר 2024

מטרות תוכנית הלימוד

להגדיל את מאגר אנשי המקצוע המתמחים בטיפול בילדים שנפגעו ובבני משפחותיהם באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה.

קהל היעד

דרישות הקורס

מבנה הקורס

על המועמדים לשלוח עד לתאריך 30 אוגוסט 2024

לטלי שלומי בדוא"ל: talis@haruv.org.il

*לקראת פתיחת הקורס יתקיים ראיון קבלה אישי למועמדים

מחיר למשתתפ/ת בתוכנית: 3,500 ש"חעדכון אחרון 11 יולי 2024
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.