The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה בזום בנושא: טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית

 

מועד תחילת הקורס: 3 באוקטובר 2021

מועד סיום הקורס: 13 בפברואר 2022

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

מטרות הקורס

להגדיל את מאגר אנשי המקצוע המתמחים בטיפול בילדים פגועים ובני משפחותיהם, באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה.

קהל היעד
• התוכנית מיועדת למטפלים מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה קלינית, מטפלים הבעתיים, בעלי תעודה ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות לתואר שני)
• ניסיון של 3 שנים לפחות בטיפול בילדים

 

דרישות הקורס

• נוכחות מלאה ב-90% מהמפגשים
• פרוייקט בקהילה
• טיפול ב-2 מקרים של ילדים שעברו פגיעה מינית וקבלת הדרכה אישית לגביהם

מבנה הקורס והמקום

• 20 מפגשים, בימי ראשון אחת לשבוע, בין השעות 9:00-15:00
• 2 מפגשים יתקיימו פרונטאלית באזור תל אביב (המפגש הראשון והאחרון).
• סה"כ 140 שעות אקדמיות
• הקורס יסתיים ב-13 בפברואר 2022
• המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות

 

על המועמדים לשלוח עד לתאריך 31 באוגוסט 2021:

• קורות חיים
• תעודות המעידות על ההשכלה
• מכתבי המלצה מהמעסיק הנוכחי

לטלי שלומי, בדואל: talis@haruv.org.il:

 

הקבלה לתוכנית מותנית בראיון קבלה
עלות הקורס – 3,000 ₪עדכון אחרון 20 דצמבר 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.