The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה בנושא: טיפול בילדים נפגעי אלימות פיזית במשפחה בחברה הערבית – נדחה ל2024

ינואר 2024 - יולי 2024

ימי שישי, במתי"א שפרעם

מטרות הקורס

להגדיל את מאגר אנשי המקצוע המתמחים בטיפול בילדים נפגעי אלימות במשפחה ומשפחותיהם, באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה בכלל ובחברה הערבית בפרט.

קהל היעד

דרישות הקורס

  • נוכחות מלאה ב90% מהמפגשים
  • עבודה מסכמת.
  • טיפול ב-2 מקרים של ילדים נפגעי אלימות במשפחה וקבלת הדרכה אישית לגביהם

ניתן להגיש את הקורס להכרה כגמול אישי במשרד החינוך – יש להגיש את הקורס לאישור עד 45 יום לפני תחילתו

מבנה הקורס

22 מפגשים, בימי שישי אחת לשבוע, בין השעות:
9:00 – 15:00 במתי"א שפרעם

  • סה"כ 147 שעות אקדמיות
  • הקורס יתחיל ב-5 בינואר 2023 ויסתיים ביולי 2024
  • המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות

להרשמה

על המועמדים לשלוח:

  • קורות חיים
  • תעודות המעידות על ההשכלה
  • מכתבי המלצה מהמעסיק הנוכחי

לכתובת הדואר:
טלי שלומי – talis@haruv.org.il
עד לתאריך 30 בנובמבר 2024

*הקבלה לתוכנית מותנית בראיון קבלה!

מחיר למשתתף: 3,000 ₪עדכון אחרון 11 דצמבר 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.