The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה בצפון הארץ בנושא טיפול בילדים שנפגעו מינית

הרשמה ותשלום לתוכנית

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.